Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Rosensvärd

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2144
  • Adlad: 1781-09-27 & 1809-06-29
  • Introducerad: 1788-01-26 & 1897-12-04
  • Ursprung: Danmark, Aalborg

Ingress

Äldste kände stamfader är köpmannen i Aalborg i Danmark, Peter Johansen Brandt (ca 1621–1668). Hans son, Johan Petersson (1655–1717), vilken inkom till Sverige 1687 blev amiralitetspredikant och slutligen superintendent vid Amiralitetet i Karlskrona och kyrkoherde i Ramdala och Jämjö församlingars pastorat i Lunds stift. Hans sonsöner, löjtnanten vid Amiralitetet och i fransk tjänst sedermera konteramiralen Adolph Fred-ric Pettersen (1753–1799) och dennes äldre broder överstelöjtnanten vid arméns flotta, Carl Reinhold Pettersen (1739–1790), adlades i nämnd ordning 1781 27/9 på Drottningholms slott av konung Gustav III med namnet Rosenswärd. De introducerades 1788 26/1 under nr 2144. Adolph Fredrics ättegren utgick på svärdssidan 1825 21/6 och Carl Reinholds ättegren utgick på svärds­sidan 1933 14/9 och spinnsidan 1965 20/3. Emellertid hade ytterligare en broder, översten i örlogsflottan sedermera konteramiralen och kommendanten i Karlskrona, Nils Elias Petterson (1743–1817), adlats jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII med adoption på brödernas ätt. Han tog dock aldrig introduktion. Nils Elias sonsons son, kaptenen vid flottan Otto Pettersén (1841–1929), fick dock genom kunglig resolution given 1897 16/7 på Stockholms slott av konung Oskar II återställande av försutten tid för introduktion, vilken beviljades med namnet Rosensvärd 4/12 samma år. En gren av släkten var sedan mitten av 1800-talet bosatt i Egypten, men modernare uppgifter saknas och det är därför osäkert om den fortlever. Förutom huvudmannen bär övriga släktmedlemmar namnet Rosensvärd efter tillstånd genom kunglig resolution 1898 och 1950. Originalsköldebrevet från 1781 är sedan 1951 deponerat i Riddarhuset och originalresolutionen från 1897 i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

”… En Fransk Skjöld i twänne lika delar twärt fördeld, det öfra Fältet Silfwer, det nedra Rödt, belagd med ett upprättstående Swärd af Stål, emellan twänne dubbla Röda Rosor, Spetsen omgifwes af en grön Lagercrants. Fästet, som är af Guld med wriden Kafle sträcker sig ned i det röda Fältet, och derunder ses twänne korszwis lagde Canoner af samma Metall med upåt wände Mynningar, Boureletten ofwanpå den öpna Tornerhjelmen är sammanwriden af Blått och Guld, derutur upstiger ett framseende Mennisko-Hufwud, omgifwit på Americanske sättet af en hwit Bindel, med Röda, Gröna och Blå Fjädrar besatt, samt på högra sidan derom, Kongliga Swänska Amiralitets Flaggan, och på den wänstra en hwit, eller den Kongliga Franska Flaggan; Löfwärket är Blått och Guld; Aldeles som detta Wapen med sina rätta Färgor här afmålat finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein