Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Rosenquist af Åkershult

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 164
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1627, före 1627-12-11
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Frälsesläkt som härstammar från Småland. Äldste kände stamfader är fogden och befallningsmannen i Kronobergs län, Nils Birgersson (död ca 1567). Hans sonson, fogden Nils Joensson Rosenquist (död ca 1633), introducerades 1627 (före 11/12) under nuvarande nr 164. Ätten erhöll namnet Rosenquist af Åkershult efter hans gods i Korsberga socken till åtskillnad från andra ätter med samma namn. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, och utgick på svärdssidan i Sverige 2003 22/1. Medlemmarna av ätten är huvudsakligen bosatta i USA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast