Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Rosenblad

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 323
  • Adlad: 1805-03-01 & 1809-06-29
  • Introducerad: 1805-11-30 & 1811-06-21
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Roasjö socken, Roasjö by

Ingress

Ätten består av två grenar. Den äldre grenen är utgrenad ur kommendörsätten Rosenblad nr 2013 a, jämför adliga ätten Rosenblad nr 2013 b. Statssekreteraren vid Inrikes civilexpeditionen vid Kungliga kansliet sedermera en av rikets herrar och justitiestatsminister Mathias Rosenblad (1758–1847), upphöjdes i friherrlig värdighet enligt primogenitur med succession på äldste son, son efter son, 1805 1/3 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf. Han introducerades samma år 30/11 under nr 323 varvid kommendörsätten utgick. Han upphöjdes slutligen i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1815 7/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII och introducerades samma år 25/2 under nr 123 varvid den friherrliga ätten utgick. Han slöt själv den grevliga ätten på svärdssidan 1847 4/9. Den yngre grenen är utgrenad ur adliga ätten Rosenblad nr 2013 b. Mathias Rosenblads äldre broder, översten och chefen för konungens eget värvade regemente sedermera generallöjtnanten Elof Rosenblad (1756–1838), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, genom kunglig resolution given 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII med adoption på den yngre broderns friherrliga nummer. Han introducerades sålunda 1811 21/6 under nr 323. Friherrebrebrevet från 1805 i original liksom grevebrevet i original förvaras sedan 1902 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En klufwen och delad Sköld, i midteln belagd med en af rödt och blått styckad Hjert Sköld, hwari wisar sig en uprest Gyllene Æsculapii Staf, beledsagad på hwardera sidan af en fembladig Ros af Silfwer. I den Friherreliga Sköldens första eller högra öfra fält, som är swart, nedlöper från båda öfra hörnen til midteln af nedra kanten en Gyllene spets, belagd med en röd fembladig ros. I det andra eller öfra wenstra Fältet, hwilket är af Gull, står en blå åt wenster wänd Trana, med den ena foten uplyftad, hwari hon håller en sten. Det tredje eller nedra högra Fältet är af silfwer, och foreställes i det samma en grön Eklöfs krans. I det fjerde eller nedra wenstra, som är blått, förekommer en Gyllene Wåg. Skölden är betäckt med en Gyllene Friherrlig Krona samt twänne på hwar sin sida stående öpna Tornere Hjelmar, med dylika kronor äfwen prydda. På den högra synes twenne i ändarne öppna blå horn, bandewis trenne gånger omwirade med en ranka af Gyllene rosor och blad, samt emellan hörnen ett gyllene Granat Äpple med sin stjelk och blad. Från den wenstra Hjelmen åter upstiger ett till höger wändt rödt Leijon, som med en högra foten håller en wäxande Måne af Silfwer och med den wenstra en Gyllene nyckel. Skölden understödes till höger af ett sig tilbaka seende Leijon, till öfra hälften af Gull och till den nedra swart, till wenster af en sig tillbaka seende blå Grip med en Gyllene krona, näbb och klor hwilka hwila på en gyllene fotställning. Aldeles som det här ofwan med sina rätta och egenteliga färgor afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein