Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Roos af Hjelmsäter

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 51
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Norge

Ingress

Medeltida högfrälseätt (Sørum- eller Sudrheims-ætten) som härstammar från Norge och som är säkert belagd från riddaren Jon Raud Ivarsson (död tidigast 1312). Hans avkomling i femte led, Knut Knutsson (död tidigast 1498) till Hjelmsäter i Medelplana socken i Västergötland, blev stamfader till de släktgrenar som tog inträde på svenska Riddarhuset 1625 (10/3–4/4) under nuvarande nr 51. Till åtskillnad från andra släkter med namnet Roos erhölls namnet Roos af Hjelmsäter. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. En medlem av ätten, översten och chefen för NärkeVärmlands regemente, sedermera generalmajoren Carl Gustaf Roos (1655–1722), upphöjdes i friherrlig värdighet 1705 16/7 i Ravitz i Högpolen av konung Karl XII. Sonen Axel Erik introducerades 1723 8/3 under nr 186. Denna ätt utgick dock på svärdssidan 1765 14/12. En medlem av ätten, fd sekundmajoren vid Österbottens regemente, Magnus Christian Roos af Hjelmsäter (1755–1832), immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 7/2 under nr 2 bland adelsmän, men ätten utgick med honom själv 1832 7/12. Kompletterande forskning har visat att en tidigare icke redovisad gren, den sjunde yngre, fortlever i Sverige. Därav är en gren boende i USA. Möjligen kan ytterligare ättemedlemmar fortleva i USA. Den sjunde yngre grenens medlemmar kallar sig Olofsson, Olsson, Olson och Roos. Friherrebrevet i original är donerat till Timmermans­orden i Stockholm.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland