Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ridderstolpe

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 119
  • Adlad: 1800-06-14
  • Introducerad: 1812-03-14
  • Ursprung: Livland

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Ridderstolpe nr 228, se dito. Riksrådet och presidenten i Bergskollegium, friherre Fredrik Wilhelm Ridderstolpe (1730–1816), son till viceamiralen och presidenten, friherre Carl Ridderstolpe, upphöjdes jämte äldste sonen i grevlig värdighet enligt primogenitur, innebärande att endast huvudmannen och hans manliga avkomlingar, son efter son, innehar grevlig värdighet, 1800 14/6 på Norrköpings slott av konung Gustav IV Adolf. Grevebrevet utfärdades först 1812 16/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII och de introducerades i denna värdighet 1812 14/3 under nr 119. Grevebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En sköld, styckad i fyra fält genom ett gyldane S:t Andreæ kors och midt uppå belagd med den förre adeliga skölden, som är på längden fördeld i tre lika delar, den medlersta af gull och däruti en upprest blå stålpe eller pelare samt i hvardera af de andra yttre fälten, som äro blå, tvenne silfver moletter palevis stälda. Af grefveliga skölden är det öfra fältet blått, och däruti äro trenne flytande silfverströmmar samt trenne rader gyldene kulor, växelvis lagda, varande i första raden sex, i den andra fem och i den tredje fyra kulor. I andra eller fältet till höger, som är rödt, ses tvänne gyldene commendeursstafvar i kors stälde, och i det tredje eller vänstra fältet, som likaledes är rödt, finnes ett upprättstående ankare af gull, trädt genom en gyldene krona. Nedersta fältet är klufvit. Högra delen innehåller hälften af det adeliga clerckiska vapnet, som är tvådelad, öfra delen af gull och däruti en grönskande ek. Nedra delen består af fem rader svarta och silfver skack-rutor. Den venstra delen åter innefattar det adeliga gyllenkrookska vapnet, tre gyldene krokar, två och en ställda i blått fält. Uppå skölden äro tre öppne med grefvekronor täckte torner-hjelmar. På den medlersta ses tvenne utslagna vingar af silfver och emellan dem uprest en blå Neptuni gaffel. På de högra stå tvenne svenska kronoflaggor och däremellan en molette af silfver. Ifrån den venstra upstiger ett åt höger vändt gyldene lejon, hållandes ett blått signum Martis eller jernets sinnebild. Skölden uppehålles på på sidorne af tvenne sig därifrån utåtvändande sjöhästar af silfver, som ligga i hvar sin bakom skölden framkommande gallere uppå en med ornamenter beprydd piedestal af gull. Aldeles såsom det här med sina rätta och egenteliga färgor afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:132, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein