Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Reuterskiöld

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 377
  • Adlad: 1826-05-11
  • Introducerad: 1826-12-02
  • Ursprung: Sverige, Södermanland, Eskilstuna, Hyndevad (Holland, Antwerpen enligt traditionen)

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Reuterskiöld nr 1636, se dito. Majoren och sedermera hovmarskalken Axel Didric Reuterskiöld (1779–1834), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1826 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1826 2/12 under nr 377. Friherrebrevet i original är sedan 1889 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En fransk Sköld, twärdelad med en blå Chef, hwaruti ses twänne i kors lagda twåeggade Swärd af silfver emellan fyra Kulor af guld, en, twå och en satte. I nedra fältet, som är af guld, ses en i fullt sporrstreck, på en swart häst, åt wenster ridande stålklädd Krigsman, som på bröstet bär ett hwitt Johanniterkors, och framför sig håller upprätt ett framåt weftande blått Standar med gyllene fransar och toffsar. På skölden hvilar en Friherrekrona emellan tvänne med dylika kronor betäckta öppna Tornerhjelmar, af hvilka den högra bär Ättens förra hjelmprydnad eller en, emellan två till hwar sin sida utåt fläktande samt med gyllene fransar och toffsar prydda blå standar sväfvande sexuddig Molette af silfver, och på den andra ses tvänne stålklädda armar omfatta och med händerne hålla en aflång, med fastnaglad ram omgifwen antik Sköld af guld, hvaruppå synes Jernets eller Martis tecken. Friherrliga skölden hålles å hvardera sidan af ett gyllene Lejon med öppet gap, uträckt tunga och uplyftad swans, stående tillika med skölden på en ornerad fotställning af guld; aldeles såsom det här ofwan med sina rätta och egenteliga färgor afmåladt finnes;” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco