Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Ramsay

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 215
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1634-07-15
  • Ursprung: Skottland

Ingress

Medeltida adlig ätt som härstammar från Skottland. Äldste kände stamfader är Simon de Ramsay (nämnd 1107–1153) från Huntington i England, vilken i förläning erhöll Dalhousie i grevskapet Midlothian i Skottland. Ätten har utgrenat sig i ett stort antal grenar varav den svenska grenen tillhör Dalhousie. Kaptenen Alexander Ramsay (död 1576), gick 1573 i svensk tjänst. Hans son var ryttmästaren för Adels­fanan i Finland, Johan (Hans) Ramsay (död 1649). Dennes barn, som genom börden ansågs naturaliserade, introducerades 1634 15/7 i tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under nr 188 nuvarande nr 215. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Översten och landshövdingen i Savolax och Kymmengårds län sedermera generallöjtnanten Anders Hindrich Ramsay (1707–1782), upphöjdes i friherrlig värdighet 1766 6/10 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik, men brevet utfärdades först 1782 1/10 på Gripsholms slott av konung Gustav III. Han tog ej introduktion och slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1782 22/12. Emellertid hade hans brorson tillika måg Otto Wilhelm Ramsay (1743–1806), upphöjts i friherrlig värdighet i primogenitur enligt sköldebrevet 1782 1/10 med adoption på sitt friherrliga namn, men inte heller denne tog introduktion. Ättegrenen fortlever dock och utgör den adliga ättens huvudmannagren. Grenar av ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 7/2 under nr 17 bland adelsmän, och fortlever där. En gren upphöjdes i finländsk friherrlig värdighet 1856 7/9, och introducerades 1857 8/10 under nr 40 bland friherrar, och fortlever ävenledes där. Av nedan upptagna första och andra yngre grenarna, vilka överflyttat till Sverige, har den förra 1942, och den senare 1948 (utgick 1987) respektive 1964 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus. Beträffande övrigt personbestånd i Finland se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland