Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Rääf i Småland

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 189
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1633-02-19
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Gammal medeltida frälseätt från Småland. Den med visshet äldste kände stamfadern är fogden på Kronobergs slott och över Växjö stad, Lars (Jönsson) Rääf (nämnd 1560 och död ca 1586), som möjligen kan ha varit son till Jöns Larsson Rääf (nämnd 1537). Den förres sonson, överstelöjtnanten vid Adelsfane­regementet, Axel Rääf (död efter 1665), introducerades å ättens vägnar 1633 19/2 i tredje klassen, svenneklassen, under nuvarande nr 189 med namnet Rääf i Småland till åtskillnad av den andra ätten Rääf (i Finland). Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland