Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Printzsköld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2134
  • Adlad: 1778-08-19
  • Introducerad: 1782-05-15
  • Ursprung: Sverige

Ingress

Äldste kände stamfader är mantalskommissarien Per Svensson Printz (var död 1680). Hans sonson var bergsfogden i Grythytte bergslag i Västmanland och brukspatronen på Klavreström i Småland, Peter Roland Printzell (1696–1781). Dennes två söner, kommerserådet Paul Printzell (1738–1819) och bergmästaren i Västerbotten sedermera lagmannen Eric Roland Printzell (1735–1802), adlades i nämnd ordning 1778 19/8 på Drottningholms slott av konung Gustav III med namnet Printzsköld och introducerades 1782 15/5 under nr 2134. Paul slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1819 19/11. Ätten har gemensamt ursprung med den på svärdssidan utdöda adliga ätten von Prinzencreutz nr 2282, och den 1776 utdöda adopterade ättegrenens printzellska linje av adliga ätten von Stockenström nr 1936. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En uti blå ram eller bordure innefattad skjöld af silfver, uti hvilken ses en upräckt och fritt stält högerhand av naturlig färg, varandes samma hand å hvardera sidan uti den blå ramen åtfölgd af en lysande sjuuddig gyllende stjerna. Uppå skjölden står en öppen tornerehjelm, prydd med en på armbågen hvilande och till höger vänd stålklädd blå arm, förandes samma arm uti handen en liten oval hvit skjöld, tecknad med ett rödt kårss. Hjelmkrantsen är vriden af guld, silfver och blått samt i dagen växelvis af guld och silfver, aldeles som det samma här frammanföre med sina rätta färgor afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 15:056, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein