Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Oxehufwud

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 102
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Halland

Ingress

Modernare forskning har visat att ätten är en medeltida frälsesläkt från Halland. Äldste kände stamfader är landsdomaren i norra Halland, väpnaren Bo Olofsson, vilken förde ett oxhuvud i vapnet och är nämnd 1498 och 1504. Ätten introducerades genom dennes sonsons son, överstekvartermästaren Anders Olofsson Oxehufwudh (1583–1639), 1625 (10/3–4/4) i tredje klassen, svenneklassen och erhöll genom lottning dåvarande nr 72, nuvarande nr 102. Den uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ättens två sista manliga medlemmar i Sverige överflyttade på 1920-talet till USA, där den fortlever. Den yngre grenen är sedan 1841 bosatt i Sydamerika, först i Brasilien sedan i Uruguay. Ätten utgick i Sverige på spinnsidan 1947 30/6.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland