Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Nordenswan

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2114
  • Adlad: 1772-09-21
  • Introducerad: 1777-05-20
  • Ursprung: Finland, Södra Savolax, Kerimäki socken, Naukkarila by

Ingress

Ätten utgör en gren av den vitt utgrenade finländska präst- och ämbetsmannasläkten Alopæus (Kettunius). Äldste kände stamfader är Thomas Kettunen, bonde i Naukkarila by i Kerimäki socken och S:t Michels län på 1500-talet. Hans ättling i sjätte led, landskamreraren i Nylands och Tavastehus län, Johan Alopæus (1731–1811), adlades 1772 21/9 på Stockholms slott av konung Gustav III för sin insats vid konungens statsvälvning samma år. Han introducerades 1777 20/5 under nr 2114. Ätten som var bosatt i Finland och inte var representerad i Sverige efter 1809, immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 26/1 under nr 157 bland adelsmän och fortlever där med bl a huvudmannagrenen. Dock har två grenar 1820 respektive 1830 överflyttat till Sverige. Ättemedlemmar vilka erhållit svenskt medborgarskap redovisas även nedan. Vissa ättemedlemmar skriver sig Nordensvan. Beträffande övrigt personbestånd i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”... En Blå Skjöld med en Bande af Guld, som är belagd med en upwänd Blå Nyckel. På båda sidor om Banden uti hwardera af Blå Fäldten ses en Bysantine eller Penning af Silfwer. Uppå Skjölden är stäld en Öppen Tornere Hjelm, Hwaruppå ses en till Hälften upstigande åt Höger wänd Swan, med utsträckte Wingar af Silfwer, öfwer Hwilcken Tindrar en Fem Uddig Gyllende Stjerna. Krantsen är wriden af Silfwer och Blått, och Löfwärcket är i dagen af Silfwer, samt i grunden Blått. Aldeles som det samma här Frammanföre med sina rätta Färgor afmålat finnes.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein