Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Nordenskjöld

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 357
  • Adlad: 1815-10-07
  • Introducerad: 1816-11-27
  • Ursprung: Sverige, Uppland, Tierps socken, Nordanåker

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten Nordenskjöld nr 1912 a, se dito. Viceamiralen Otto Henrik Nordenskjöld (1747–1832), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1815 7/10 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades 1816 27/11 under nr 357. Friherrebrevet i original liksom vapenritning i original är sedan 2004 deponerade i Riddarhuset. Valspråk: Gud min skjöld.

Läs mer

Blasonering

"… : En Fransk Sköld, twerdelad genom en svart Chef eller ginstam, hwari bandewis ligger ett draget swärd med gyllene fäste och klinga af silfwer, öfwer hwilket korswis är lagd en owal gyllene sköld, hwari på blått fält lyser en strålande Nordstjerna af silfwer. I nedra fältet, som är af silfwer, står ett med rundt creneleradt torn försedt rödt Castell uti ett öppet haf. Nedanom detsamma ligger uti sjön en till höger styrd gyllene båt. På skölden hwilar en Friherrelig krona emellan twenne med dylika krönta öppna Tornerhjelmar, af hwilka den högra bär Ättens gamla Hjelmprydnad: en till något mer än hälften synlig Stridsman i blått harnesk och hjelm, hållande i högra handen en liten hwit fana, men i den wenstra en gyllene skyffel eller spade. På wenstra hjelmen åter står upprest en med guld skodd blå Commando-staf emellan en Swensk Örlogsflagg till höger samt en Fransk och en Dansk till wenster. Skölden stödes af en Delfin å hwardera sidan, stående tillika med skölden på en grönskande strand; och öfwer sköldens Friherreliga krona swäfwar en sedel af silfwer med walspråket: GUD MIN SKÖLD (skall dock vara SKJÖLD enligt vapenritningen liksom ritningen i sköldebrevet); Alldeles såsom Wapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. …" Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco