Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Nauckhoff

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2120 B
  • Adlad: 1777-12-17, naturaliserad
  • Introducerad: 1778-10-16
  • Ursprung: Estland

Ingress

Ätt som härstammar från Estland. Äldste kände stamfader är kaptenlöjtnanten vid Estländska adelsfanan, Hans Nauckhoff (1620–1677). Hans sonson var majoren Johan Hindric Nauckhoff (1688–1757), vilken efter återkomsten från ryska fångenskapen 1721 överflyttade till Sverige. Dennes söner naturaliserades såsom svenska adelsmän 1777 17/12 på Stockholms slott av konung Gustav III med förutvarande namn. Sönerna var, löjtnanten vid Södermanlands regemente sedermera regementskvartermästaren Pehr Johan Nauckhoff (1738–1803), assessorn i Kammarrevisionen sedermera lagmannen och statskommissarien Carl Reinhold Nauckhoff (1741–1824), löjtnanten vid flottan sedermera viceamiralen Hindric (Henrik) Johan Nauckhoff (1744–1818), fänriken vid Södermanlands regemente sedermera majoren Anton Adolph Nauckhoff (1744–1819), kanslisten vid Statskontoret sedermera advokatfiskalen och hovsek­reteraren Ulric Otto Nauckhoff (1749–1821) samt kanslisten vid Justitierevisionen sedermera häradshövdingen Adolph Fredric Nauckhoff (1751–1830). De introducerades 1778 16/10 under nr 2120 sedermera nr 2120 b. Pehr Johans ättegren utgick på svärdssidan 1988 28/11, Carl Reinholds 1895 26/1 och Anton Adolphs på svärdssidan i Sverige 1896 24/10. Den senaste ättegrenen kan möjligen fortleva i USA. Ulric Otto slöt själv sin ättegren 1821 14/8. Hindric (Henrik) Johan uppflyttades som kommendörsätt 1799, se kommendörsätten Nauckhoff nr 2120 a.

Läs mer

Blasonering

". . . En grön skiöld, omgifven af en smal gyllende bordure eller kantning. Uti skiölden ses en ifrån vänstra sidan till höger utsträckt, stålklädd arm, kommande utur en molnsky af silfver och hållande en sabel af silfver med gyllende fäste. Uppå skiölden är en öpen tornerehielm, hvarutur uppstiger till hälften en till vänster vänd stridsyxa af silfver med gyllende skaft imellan tvänne utslagne vingar af silfver. Hjelmkrantsen är vriden af guld och grönt, och löfvärket är i dagen af guld och i grunden grönt. Aldeles som detta vapen med sina rätta färgor härhos afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 14:076, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein