Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Natt och Dag

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 13
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Östergötland

Ingress

Ätten Natt och Dag är en av landets äldsta kända fortlevande frälse- och riksrådsätter av svenskt ursprung. Namnet som allmänt började brukas av ättemedlemmarna först på 1700-talet, kommer från vapenbilden, en i guld och blått delad sköld. Äldste urkundligt belagde stamfader är riddaren och lagmannen i Värend, riksrådet Nils Sigridsson (död tidigast 1299), som först omtalas 1280. Han ägde Rings­hult (nu Liljeholmen) i Torpa socken i Östergötland. Ätten räknar bland sina medlemmar Svante Nilsson (Sture) (död 1512), riksföreståndare från 1504, och dennes son Sten Svantesson Sture (Sten Sture d y, 1492–1520), riksföreståndare från 1512. Den senares son, riksrådet och riksmarsken Svante Stensson Sture (1517–1567), upphöjdes i grevlig värdighet 1561 29/6 som landets förste greve, av konung Erik XIV vid dennes kröning i Uppsala. Hans grevliga gren utslocknade på svärdssidan 1616 3/4. Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) i andra klassen, riddarklassen, genom lottning under dåvarande nr 18, nuvarande nr 13. Lantmarskalken (två gånger), riksrådet och riksmarskalken Åke Axelsson (1594–1655), upphöjdes, jämte en brorson och en brorsons son i friherrlig värdighet 1652 20/4 på Stockholms slott av drottning Kristina och de introducerades 1652 15/10 under nr 23. Ätten kom senare att benämnas Natt och Dag. Den utgick på svärdssidan 1677 16/12. Vice presidenten i Svea hovrätt, Arfwid Ifwarson (1633–1683) var 1678 ämnad att upphöjas i friherrlig värdighet, men detta synes av olika orsaker inte ha fullföljts. Hans son generalmajoren av infanteriet Sten Arfwidson (1681–1730) upphöjdes i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1720 23/6 i Stockholm av konung Fredrik I. Han introducerades 1723 15/10 under nr 187 och fick tillstånd att uppta namnet Sture eftersom han inte hade något släktnamn och var av samma ätt som de s k yngre Sturarna. Ätten utgick på svärdssidan 1875 14/7. De nedan redovisade i USA bosatta släktgrenarna kallar sig De Remee och Dagg.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland