Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Munck af Rosenschöld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2160
  • Adlad: 1799-11-16
  • Introducerad: 1799-12-21
  • Ursprung: Sverige, Skåne, Malmö

Ingress

Släkten härstammar från Skåne. Äldste kände stamfader är skepparen i Malmö, Tönnes Marcusson (död mellan 1678 och 1685). Hans sonsons son var biskopen över Lunds stift, Petrus Munck (1732–1803). Dennes elva barn adlades för faderns förtjänster 1799 16/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med namnet Munck af Rosenschöld. Barnen var följande Christina Eleonora Munck (1773–1803), sedermera professorn i teoretisk medicin vid Universitetet i Lund Eberhard Zacharias Munck (1775–1840), sedermera hovjunkaren och protokoll­sekreteraren vid Inrikes civilexpeditionen Pehr Munck (1777–1815), Margaretha Ulrica Munck (1778–1859), sedermera löjtnanten vid Konungens eget värvade regemente Matthias Munck (1780–1814), sedermera lagmannen Johan Munck (1781–1843), sedermera konsuln i Flensburg Gabriel Munck (1783–1867), Maria Fredrica Munck (1784–1828), sedermera prosten och professorn David Munck (1786–1840), Brita Catharina Munck (1788–1864), och sedermera sekreteraren Nils Elof Munck (1789–1823). Sönerna introducerades samma år 21/12 under nr 2160. Eberhard Zacharias slöt själv sin ättegren 1840 17/5, liksom Pehr 1815 8/6, Matthias 1814 28/6, och Nils Elof 1823 26/12. Johans ättegren utgick i Sverige på svärdssidan 1860 1/1, medan det är okänt om en gren som 1869 levde i Asunción i Paraguay fortfarande fortlever. Davids ättegren utgick i Sverige på svärdssidan 1908 8/5, men kan möjligen fortleva i USA. Det är sålunda Gabriels ättegren som fortlever i Sverige idag. Originalsköldebrevet är sedan 2012 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En klufwen Sköld, till Twå tredje delar af sin höjd, belagd men en låg Gyllene Sparre, öfwer hwars spets wisar sig en Gyllene Biskops mössa, men under Sparren, i Skärningen af båda Fälten, ett Stolpe-wis stäldt Gyllene Ankare. I de båda nämnda Fälten, i hwilka Skölden är på längden klufwen, och af hwilka det högra är blått, samt det wänstra rödt, finnes på hwardera sidan om Sparren en Fembladig Ros af Silfwer. Den Öpna Toner Hjelmen är betäckt med en af Gull, blått och rödt wriden Hjelm-krans, hwarifrån upstiga Twänne Buffel horn, det högra blådt och det wänstra rödt, hwartdera märkt med en fembladig Ros af Silfwer, och emellan hornen en Gyllene Æsculapii Staf. Hjelmtäcket eller det så kallade Löfwerket, är utwändigt af Gull och inwändigt till höger rödt samt till wänster blått; aldeles som det här med desz rätta och egenteliga färgor afmålat finnes." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein