Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Montgomery

  • Rang: Kommendör
  • Ättenummer: 1960 A
  • Adlad: 1786-11-27, upphöjd till kommendör
  • Introducerad: 1786-11-27
  • Ursprung: Skottland

Ingress

Utgör liksom adliga ätten Montgomery nr 1960 b, se dito, en gren av den gamla normandisk-skotska ätten Montgomery, känd sedan 1027 med Rogerius de Montgomerie (Monte Gumeri), befryndad med Vilhelm Erövraren. Hans son Robert Montgomerie begav sig 1067 till England och innehade vid sin död 1095 bl a grevskapet Shrewsbury. Ätten överflyttade på 1100-talet till Skottland, varifrån flera medlemmar på 1620- och 1630-talet kom i svensk krigstjänst. Den med visshet äldste kände stamfadern är i detta fall köpmannen i Campbelltown i Argyllshire i Skottland, John Montgomerie (nämnd 1716). Hans sonson, brukspatronen till bl a Fiskars och Antnäs i Pojo socken i Nyland, Finland, John Montgommerie (1695–1764), vilken på 1720-talet inflyttat från Glasgow i Skottland till Sverige och 1728 erhöll burskap som handlande i Stockholm, naturaliserades som svensk adelsman 1736 7/6 i Palatset i Stockholm av konung Fredrik I med sitt förra namn och sin förra sköld. Han introducerades 1756 27/10 (RhR) under nr 1960. Ättens vapen, känt sedan 1445 i Skottland, är en kvad­rering mellan ätterna Montgomerys och Eglintons vapen. Ätten utgjorde 1776–1786 den äldre ättegrenen inom adliga ätten Montgomery nr 1960. Johns son, översten och chefen för Nylands och Tavastehus läns dragonregemente Robert Montgomery (1737–1798), utnämndes 1786 27/11 till kommendör av Svärdsorden och uppflyttades i samband därmed nämligen i dåvarande andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätt under nr 1960 a. Huvudmannen bär sedan 1833 namnet Montgomery-Cederhielm. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

”… de gamble Montgommeriernes Adeliga Wapn, som är en Skiöld fördelt i Fyra Fält, hwaraf dett första och fiärde är Blått med trenne Franska Lilljor af Guld besatt. Dett andra och tredie Fältet är rödt, hwarutinnann trenne Gullringar, hwardera med en Saphir infattade i triangels-vijs rangerade äro. Skiölden är omgifwen med en Bord af Guld, hwilcken är Chargerad med en dubbel röd Trescheur, fleurdeliserad af Åtta Lilljor samma färg. Ofwer Skiölden står en öppen Tornerhielm, med gyllende Crona Zirad, hwaruppå hwilar en bewäpnad Arm med en Lance af Guld i näfwen. Hielmtäcket är af Guld, Röd och Swart Färg, aldeles som detta wapn med sine egentelige färgor här bredewid afmålat finnes.” Sköldebrevsavskrifter, Stf 04:063-066, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein