Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lorichs

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2172
  • Adlad: 1801-05-28, naturaliserad & 1802-12-09
  • Introducerad: 1802-03-27 & 1803-11-26
  • Ursprung: Danmark, Schleswig & Finland

Ingress

Ätten består av två genom giftermål befryndade ättegrenar. Den äldre ättegrenen härstammar från Schleswig. Äldste kände stamfader är stadsfogden och rådmannen i Flensburg, Thomas Lorck (död ca 1530). Hans son, köpmannen i Flensburg, Baltzer Lorck (död 1589), erhöll tillsammans med tre bröder tysk-romersk bekräftelse på sitt adelskap och vapenförbättring 1564 22/2 i Wien av kejsar Ferdinand I med namnet Lorichs. Dennes sonson, borgaren och köpmannen i Malmö, Hans Lorich (död 1635), inkom till Sverige från Danmark. Den senares ättling i femte led, krigsrådet sedermera landshövdingen och riddarhusdirektören Nils Lorich (1742–1823), naturaliserades som svensk adelsman 1801 28/5 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med namnet Lorichs (som i brevet från 1564), och han introducerades 1802 27/3 under nr 2172. Hans ättegren utgick på svärdssidan 1853 25/10. Den yngre adopterade Hasselska ättegrenen härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är uppbördsskrivaren i Åbo och Björneborgs län, Henric Hassel (1663–1716). Hans sonson, brukspatronen och grosshandlaren i Stockholm Otto Fredric Hassel (1752–1824), adlades 1802 9/12 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med adoption på svågern Nils Lorichs namn och nummer och introducerades sålunda 1803 26/11 under nr 2172. Båda originalsköldebreven från 1801 och 1802 i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En fyrdelad sköld, hvaraf första och fierde qvarteret är rödt och uti hvardera af dem förekommer en til höger seende örn af silfver med utsträckta vingar, stjert och tunga; men de öfrige qvarteren blå samt uti hvarthera af dem en mot höger vänd gyllene stridshjelm, baktill prydd med trenne långa struts-fjädrar af silfver. Ofvanpå skölden är en öppen, med gyllene krona täckt torner-hielm, hvarutur upstiger en med gyllene krona krönt, äfven till höger seende half örn af silfver, utsträckande sina vingar och tunga. Löfvärcket är till höger utvändigt rödt och in under af silfver samt til vänster utvändigt blott och in under af guld, aldeles såsom detta vapn här med sina rätta och egenteliga färgor afmålat är. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:058, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein