Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lode från Livland

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 173
  • Adlad: Uradel, nämnd 1206
  • Introducerad: 1630-05-14
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen, Schauenburg, Lodhe ? & Estland, S:t Jürgens socken, Langhedes (Laakt)

Ingress

Adlig ätt med namnet (von) Lode (Lodhe) som härstammar från Niedersachsen i Tyskland som sannolikt antagit namnet efter en ort vid namn Lodhe i grevskapet Schauenburg i närheten av Minden i Westfalen. Äldste dokumenterade ättemedlem är en Heinrich von Lode (nämnd 1206 och 1233), vasall till grevarna av Schauenburg. Ätten inkom redan i främre delen av 1200-talet till Estland med en Johannes de Lode (nämnd 1229), stiftsvogt hos biskopen av Ösel-Wieck och den spred sig även till Livland och Ösel samt inskrevs den senare på alla tre ländernas riddarhus. Omkring 1600 inkom den till Sverige och Finland. En medlem av ätten, hovjunkaren Hans Lodhe (död 1631) till Edeby i Hölö socken i Södermanland och Lodenhof i Sesswegens socken i Livland, blev på konung Gustav II Adolfs muntliga befallning introducerad 1630 14/5, vilket bekräftades samma år 19/5, under nuvarande nr 173. Senare har ätten fått beteckningen Lode från Livland till åtskillnad från adliga ätten Lodh, senare Lood i Småland nr 157, med vilken den ofta sammanblandades. Ätten utgick sannolikt på svärdssidan 1681 24/5. Emellertid hade även en Gerhard Lode (1606–1659) till Kuckers i Jewes socken i Estland och Terrastfer i Torms socken i Livland och som tidigare ansetts vara halvbroder till ovannämnde Hans Lodhe, vilket dock visat sig felaktigt, införts på stamtavlan. Han uppges även ha blivit introducerad samtidigt med Hans Lodhe, men detta har inte kunnat verifieras. Oaktat detta har Gerhards gren av hävd upptagits på stamtavlan. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Den utgick i Sverige 1884 20/6, men emellertid hade grenar av ätten immatrikulerats på Finlands Riddarhus 1818 26/1 med namnet Lode under nr 10 bland adelsmän, och fortlever i Finland, inbegripet huvudmanna­grenen. Nedanstående gren har 1971 15/2 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland