Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lindersköld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2176
  • Adlad: 1802-12-09
  • Introducerad: 1803-03-30
  • Ursprung: Sverige, Närke, Glanshammars socken, Kofsta by

Ingress

Släkten härstammar från Närke. Äldste kände stamfader är frälsebonden i Kåffsta i Glanshammars socken, Örebro län, Olof Nilsson (1640–1721). Hans sonsons son, biskopen över Linköpings stift sedermera ärkebiskopen, teologie doktorn Jacob Lindblom (1746–1819), var fader till nedanstående två söner. Auskultanten i Bergskollegium sedermera bergsrådet Axel Johan Lindblom (1781–1838) och hans yngre halvbroder, studenten sedermera majoren i Generalstaben, Gustaf Adolph Lindblom (1786–1830), adlades för faderns förtjänster 1802 9/12 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med namnet Linderskjöld. De introducerades sedan 1803 30/3 under nr 2176. Gustaf Adolphs ättegren utgick på svärdssidan 1880 19/1. Ätten har gemensamt ursprung med den Lindblomska ättegrenen av adliga ätten Liljenstolpe nr 2151.

Läs mer

Blasonering

". . . En två gånger klufven och två gånger delad sköld, af hvars dermedelst formerade nio fält det första eller Öfra högra är af gull, det andra eller öfra mellersta blått och så vidare hvart annat af gull och hvartannat blått, så att fem fält äro af gull och fyra blåa. I det mellersta fältet, som är af gull, synes ett stolpe-vis stäldt svart patriarkal kors och i hvardera af de til höger och vänster närmast derintil belägna blåa fälten en femuddig gyllene stjerna. Den öpna tornere-hjelmen, hvaraf skölden betäckes, bär en af gull och blått virad hjelmkrans, ur hvilken tvänne lindblommor af naturlig färg upväxa på en och samma grönskande qvist, ofvan til med trenne blomskärmar försedd och nedantil med tvänne större lind-löf, som utslå, det ena til höger och det andra til vänster från qyisten. Vapentäcket eller det så kallade löfverket är utantil af gull och innantil blått. Aldeles som det samma med sina rätta och egenteliga färgor här afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:060, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein