Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lind af Hageby

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 212
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1634-07-14
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Vadsbo härad, Sveneby socken, Hageby

Ingress

Släkten härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är ryttmästaren Jöns Andersson Lind (född ca 1571 och sannolikt död före 1634) till Hageby i Svenneby socken i Skaraborgs län. Vid riksdagen 1634 lämnade hans son, Jon Lind (död 1691), ett intyg från 1591 av sex adelsmän från Västergötland, enligt vilket Jon Linds farfars far adlats av konung Gustav I men att brevet ”förkommit uti den förre danske fejden”. Därjämte omvittnades hans adelskap av andra i riksdagen deltagande adelsmän. På grund härav introducerades Jon Lind 1634 14/7 med namnet Lind af Hageby i dåvarande tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under nuvarande nr 212. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast