Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lillienberg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1431
  • Adlad: 1705-01-21
  • Introducerad: 1719 & 1756-07-15
  • Ursprung: Österrike, Tyrolen

Ingress

Släkten uppges härstamma från Tyrolen. Äldste kände stamfader är den på 1580-talet till Sverige inkomne knekthövidsmannen Johan Drefling (död 1598). Hans sonsons son var borgmästaren i Eksjö, Daniel Johansson Drefling (död 1683). Dennes två söner, häradshövdingen i Kalmar sedermera lagmannen Eric Magnus Drefling (1673–1752), och häradshövdingen i Östbo, Vestbo och Sunnerbo härader i Småland Daniel Drefling (1675–1723), adlades 1705 21/1 i Högkvarteret Ravitz i Storpolen av konung Karl XII med namnet Lillienberg. De introducerades 1719 under nuvarande nr 1431. Eric Magnus slöt själv sin ättegren 1752 26/2. Daniels gren utgick på svärdssidan 1776 5/3 då de kvarvarande manliga medlemmarna introducerades som friherrar, se nedan. Landssekreteraren i Jönköpings län, Johan Drefling (1665–1701), var en äldre broder till de ovanstående men som avliden icke medtagits i sköldebrevet men skall ha erhållit resolution om adelskap 1700. Hans tre sonsöner, auskultanten i Göta hovrätt sedermera häradshövdingen i Årstads, Himle och Faurås härader i Halland, David Lillienberg (1727–1787), kaptenen i fransk tjänst sedermera överstelöjtnanten i armén, Friedrich Lillienberg (1729–1787) och sergeanten vid Nylands regemente sedermera överstelöjtnanten i armén, Johan Lillienberg (1733–1806), introducerades på sina fränders namn och nummer under nr 1431 i enlighet med Riddarhusdeputationens beslut 1756 15/7. Två söner till ovanstående Daniel Lillienberg (1675–1723), presidenten i Bergskollegium Johan Georg Lillienberg (1713–1798) och generalmajoren och chefen för Kalmar regemente sedermera generallöjtnanten Erich Gustaf Lillienberg (1719–1770), upphöjdes i friherrlig värdighet 1766 6/11 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik. Johan Georg introducerades 1776 5/3 under nr 273 medan Erich Gustaf redan 1770 22/7 själv slutit sin ättegren. Johan Georgs ättegren utgick 1783 19/3 då han introducerades som greve. De båda brödernas broder, lagmannen Anders Daniel Stiernclou-Lillienberg (1711–1777), och brorsonen sedermera stabskaptenen vid Jönköpings regemente, Carl Hindrich Lillienberg (1748–1778), upphöjdes i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1771 22/1 i Stockholm av konung Adolf Fredrik med adoption på friherrliga ätten Lillienbergs namn och nummer. De introducerades sålunda med de övriga 1776 5/3 under nr 273. Anders Daniel slöt själv sin ättegren 1777 17/3 och Carl Hindrich sammaledes 1778 5/2. Ovanstående David Liljenberg (1727–1787) och brodern Fredrik Liljenberg (1729–1787), vilka introducerats 1756, upphöjdes i friherrlig värdighet genom kunglig resolution given 1775 21/9 på Gripsholms slott av konung Gustav III med adoption på friherrliga ätten Lillienbergs namn och nummer. De introducerades sålunda med de övriga 1776 5/3 under nr 273. David slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1787 17/1 och Fredrik slöt själv sin ättegren liksom den friherrliga ätten på svärdssidan 1787 14/8. Ovanstående friherre Johan Georg Lillienberg (1713–1798), upphöjdes vidare i grevlig värdighet 1778 27/12 och introducerades 1783 19/3 under nr 101, för att själv sluta ätten på svärdssidan 1798 26/4. Ovanstående Anders Daniel Stiernclou-Lillienberg (1711–1777) erhöll 1751 12/12 tillstånd att även föra namnet Stiernclou. Ryttmästaren Daniel Stiernclou-Lillienberg (1772–1853) erhöll 1848 28/2 rätt för sig och kommande huvudmän att kalla sig Stiernclou-Lillienberg. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätterna Anckarfelt nr 1105 och Dreffling nr 1611.Originalsköldebrevet från 1705 förvaras i Kungliga biblioteket. Friherrebrevet i original från 1766 och grevebrevet i original samt approberad vapenritning för den grevliga ätten är sedan 2017 deponerade i Riddarhuset. Vapenritning (icke approberad) för den grevliga ätten förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . Skiölden fördelt i längden uthi tvenne lijka dehlar, det högra fältet är blått, hvaruthi vijsar sig een lillia af gull öfver ett bärg af samma metall. Det vänstra fältet är i tvären fördehlt i tvenne dehlar, den öfra är af gull, hvar uti står een blå pyramid emellan tvenne gröna klöfverblad, den nedre dehlen fördehlas genom een bandevijs stält trappa af trenne stegh i tvenne fält, varandes det öfra rödt och det nedre af sölfver. Åfvan på skiölden står een öpen tornerhielm och deröfver een röd lillia emellan ett par vingar med gull och rödt hvar om annan fördeelt. Krantzen och löfvärcket är af gull, sölfver, blått och rödt, alldeles som detta vapnet medh des rätta färgor här hoos finnes vara uthsatt och afmåhlat. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 06:032, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn
1061 B Adlerberg
1386 B Adlercreutz
456 Aminoff
236 Anrep
325 Appelbom
458 Armfelt
755 Bagghufvud
22 Banér
642 von Becker
782 Belfrage
2345 Berencreutz
1298 Bergengren
29 Bielke
678 Bildt
359 Björnberg
319 Blanckenfjell
1786 Blomstedt
2295 Boltenstern
20 Bonde
41 Bonde af Björnö
1352 Bongenhielm
592 Bosin
1596 von Bradke
2347 von Braun
484 Breitholtz
1055 Bråkenhielm
932 von Brömssen
515 Bäfverfeldt
1196 Bäärnhielm
881 von Campenhausen
921 Cedercrantz
1198 Cedercrona
1117 Cederschiöld
1560 C Celsing
765 Charpentier
126 Clodt (von Jürgensburg)
473 Coyet
743 Crafoord
713 Cremer
48 Creutz
494 Croneborg
1412 Danckwardt
408 Danckwardt-Lillieström
944 de Besche
291 De Geer
584 de la Chapelle
3 De la Gardie
355 de Laval
19 Douglas
313 Drakenberg
666 Du Rietz
1519 von Döbeln
1129 Edelfelt
1109 Ehrenborg
1749 B von Ehrenheim
1010 B Ehrenkrook
1242 Ehrenström
1123 B Ehrnrooth
717 Ekensteen
158 von Essen
723 von Essen af Zellie
406 Fahnehielm
220 Fitinghoff
49 Fleetwood
17 Fleming af Liebelitz
1846 B Fock
1013 Franc
725 Fraser
1102 Freidenfelt
200 von Friesendorff
49 Frölich
97 Fägerskiöld
1343 von Gavel
167 Geete
861 von Gegerfelt
2346 Gentzschein
1282 Gersdorff
532 von Gerstenberg
749 von Gertten
1446 Giertta
1217 Godenhielm
812 Goës
1179 Granfeldt från Dal
931 Gripenberg
815 Gripensköld
1226 Gripenstedt
875 Gripenwaldt
1032 Grotenfelt
929 Grönhagen
35 Gyldenstolpe
655 Gyllenadler
1030 Gyllenberg
418 Gyllenbögel
1430 Gyllengahm
814 Gyllenhaal
776 Gyllenhammar
862 Gyllenkrok
1023 Gyllenpalm
1528 Gyllenram
1178 Gyllenschmidt
902 Gyllenskepp
673 Gyllenspetz
240 Gyllensvärd
1187 Haij
99 Hamilton af Hageby
1033 Hammarhjelm
1861 von Hartmansdorff
1753 Hedenstierna
1543 Hederstierna
2293 von Heideman
1594 von Heijne
680 von Hirscheit (von Hirschheydt)
302 Hjulhammar
1149 Hjärne
114 Hummerhielm
320 Igelström
1477 Jegerhjelm
243 Jordan
1100 Jägerskiöld
536 Järnefelt
857 Karlström
1301 von Kathen
780 Klingenstierna
195 Klingspor
661 Klingstedt
579 Klöfverskjöld
995 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
1959 von Kræmer
330 Kuhlefelt
467 Kuhlman
1304 Kuylenstierna
1481 König
1576 Ladau
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
1011 Lagercrantz
391 Lagergréen
792 Lagerhjelm
1532 Leijel
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
254 Lilliecrona
497 Lilliefelt
1431 Lillienberg
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1222 Linroth
1302 Lohielm
88 Lovisin
775 Mannerfelt
1083 Mannerstedt
74 Meijendorff von Yxkull
92 Mellin
198 von Mengden
720 von Mentzer
1351 Muhl
645 Möllerswärd
60 Mörner af Morlanda
52 Nieroth
828 Nisbeth
596 von Numers
1362 Odelstierna
8 Oxenstierna af Korsholm och Wasa
75 von der Pahlen
1241 Palmcrantz
96 Pauli
242 Philp
46 Piper
321 Pistolekors
1016 Planting-Bergloo
1381 von Porat
51 Posse
57 Posse af Säby
687 von Post
702 Prytz
501 Påhlman
506 von Quanten
979 Queckfeldt
818 Reenstierna
77 Rehbinder
572 Rennerfelt
401 Reuterfeldt
1210 Reuterswärd
1476 Riben
1337 Ridderbjelke
1428 Ridderborg
1480 Ridderstråle
2348 von Rosen af Kardina
404 Rosenbröijer
1009 Rosenlew
489 Rosenlindt
706 Rosenmüller
175 Rotkirch
872 Rudebeck
328 Rutensköld
1471 Rydingsvärd
59 Rålamb
317 Sabelfelt
2349 von Samson-Himmelstjerna
1255 von Schantz
1287 Schauman
282 Schildt
20 Schlippenbach
495 von Schrowe
176 Schulman
58 Schultz von Ascheraden
133 von Schwerin
1505 von Seth
1073 Silfverskiöld
457 Silfversvan
184 Silfverswärd
508 Silfwerbrand
1199 Simmingsköld
154 Skytte af Sätra
11 Sparre
54 Spens
160 Spåre
127 Stackelberg
834 Staël von Holstein
1468 Stedt
12 Stenbock
1370 Stiernblad
436 Stierncreutz
1506 Stierngranat
180 Stiernhielm
1170 Stiernström
502 Storckenfeldt
1233 von Strokirch
105 Strömfelt
86 Stuart
496 Stålhammar
292 Stålhane
1306 Söderhielm
631 Tandefelt
734 Taube
34 Taube af Karlö
110 Taube af Odenkat
1107 Tawaststjerna
1508 Tham
817 Tigerhielm
1087 Tigerschiöld
1227 Tigerstedt
1567 Tigerström
357 Tornerefelt
36 Trolle
69 Uggla
1479 Ulfhielm
1465 von Unge
54 von Ungern-Sternberg
1502 B von Utfall
679 von Vegesack
1743 von Wachenfeldt
31 Wachtmeister af Björkö
25 Wachtmeister af Johannishus
1387 Wadenstierna
25 Walkendorff
848 Wattrang
1314 Weidenhielm
1744 Wendel
833 Werdenhoff
830 von Wicken
1747 Wigelstierna
447 Wijnbladh
1834 von Willebrand
1127 Winblad von Walter
1741 Wolffelt
41 Wrangel af Lindeberg
55 Wrangel af Ludenhof
44 Wrede af Elimä
563 Wulfrath (von Wolffradt)
1035 Wästfelt
30 von Yxkull-Gyllenband
1064 Örnhielm