Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lilliehöök af Gälared och Kolbäck

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 66
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Västergötland

Ingress

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ättten Lilliehöök af Fårdala nr 1, se dito. Vid Riddarhusets inrättande 1625 introducerades Gälareds- och Kolbäcksgrenarna gemensamt i tredje klassen, svenneklassen, med namnet Lilliehöök af Gälared och Kolbäck och erhöll genom lottning nr 33, nuvarande nr 66. Emellertid hade vid sammanställningen av riddarhusgenealogiernas första redaktion på 1760-talet Gälaredsgrenen felaktigt införts på Fårdalagrenens stamtavla. Enligt beslut av Riddarhusdirektionen 1861 2/7 skulle dock grenen få kvarstå på stamtavlan, då det skedda hade hunnit få sekelgammal hävd. Den kvarstående Kolbäcksgrenen är den äldre av grenarna Lilliehöök. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland