Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lilliehöök af Fårdala

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Västergötland

Ingress

Ätten är en medeltida frälsesläkt från Västergötland. Den med visshet äldste kände stamfadern är väpnaren och häradshövdingen i Kullings och Bjärke härader, Bertil Pedersson (nämnd 1462 och levde 1494) till Kolbäck i Bergstena socken i Älvsborgs län. Den kom med tiden att utgrena sig i tre huvudgrenar: Kolbäck, Fårdala och Gälared. Vid Riddarhusets grundande 1625 introducerades Fårdalagrenen såsom gammal riksrådsätt i den andra klassen, riddarklassen, med namnet Lilliehöök af Fårdala och erhöll genom lottning nr 1. Rikstygmästaren och guvernören i Hinterpommern Johan Lilliehööks (1598–1642) båda söner, sedermera majoren vid Adelsfanan Jacob Lilliehöök (1633–1657), och sedermera presidenten i Wismarska tribunalet Anders Lilliehöök (1635–1685), upphöjdes på grund av faderns förtjänster i friherrlig värdighet 1651 10/11 på Stockholms slott av drottning Kristina. Ätten skulle skriva sig till Närpes i Österbotten och den introducerades 1652 15/10 under nr 13. Jacob slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1657 3/10 och Anders ättegren liksom hela ätten utgick med honom själv 1685 17/11. Den adliga ätten, af Fårdala, utgick på svärdssidan 1801 7/1. Emellertid hade vid sammanställningen av riddarhusgenealogiernas första redaktion på 1760-talet Gälaredsgrenen felaktigt införts på Fårdalagrenens stamtavla. Enligt beslut av Riddarhusdirektionen 1861 2/7 skulle dock grenen få kvarstå på stamtavlan då införingen hade hunnit få sekelgammal hävd. Friherrebrevet i original från 1651 i privat ägo.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland