Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lilliebjelke

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 273
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1642-02-15
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Lundby socken, Lundby

Ingress

Frälsesläkt som härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är Hindrich Nilsson Svenske (levde 1568) till Lundby i Lundby socken i Laske härad i Skaraborgs län som omtalas första gången 1534 i en rusttjänstlängd för Västergötland. Hans sonson, Hindrich Jönsson (1577–1652) uppträdde på 1634 års riksdag med begäran om introduktion i egenskap av (presumtiv) ättling till den gamla ätten Svenske nr 258. Några belägg för detta antagande finns dock inte. Han ålades att till nästa riksdag framlägga sina skäl på sitt adliga stånd. Detta skedde vid riksdagen 1642 då han såsom av gammal ätt och släkt i Västergötland med vitsord härom från närvarande västgötska adelsmän introducerades 15/2 under nuvarande nr 273 med namnet Lilliebielke efter vapnet. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten utgick i Sverige på svärdssidan 2002 11/3 men huvudmannagrenen fortlever i Kanada i en i början av 1900-talet överflyttad gren. Medlemmarna kallar sig där för Gustavson. Den yngre grenen lever sedan 1880-talet i USA och kallar sig för Bjelke.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast