Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Liljenstolpe

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2151
  • Adlad: 1788-12-20
  • Introducerad: 1789-05-16
  • Ursprung: Tyskland, Mecklenburg, Wismar & Sverige, Närke, Glanshammars socken, Kofsta by

Ingress

Ätten består av två genom giftermål befryndade grenar. Den äldre ättegrenen, den Baumanska, härstammar från en patriciersläkt i Wismar i Tyskland, som 1620 inkom till Västervik med handels- och rådmannen Hans Bauman (1598–1661), bördig från Lübeck. Hans sonson, brukspatronen och assessorn, Hans Bauman (1712–1792), adlades tillsammans med sin måg Lars Axel Lindblom, se nedan, 1788 20/12 på Stockholms slott av konung Gustav III med namnet Liljenstolpe och de introducerades 1789 16/5 under nr 2151. Ättegrenen utgick på svärdssidan 1801 19/9. Den yngre ättegrenen, den Lindblomska, härstammar från Närke. Äldste kände stamfader är frälsebonden i Kåffsta i Glanshammars socken i Örebro län, Olof Nilsson (1640–1721). Hans sonsons son, häradshövdingen i Norra och Södra Tjusts härader i Kalmar län, Lars Axel Lindblom (1743–1806), gift med Catharina Margareta Bauman (1758–1798), adlades och introducerades tillsammans med sin svärfader, se ovan. Huvudmannagrenen överflyttade på senare delen av 1800-talet till USA och fortlever där. Ättens äldre ättegren har gemensamt ursprung med den äldre utdöda grenen av adliga ätten Cederbaum nr 2035 och den yngre ättegrenen med adliga ätten Lindersköld nr 2176. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En fransk skjöld, midt uppifrån delad genom tvenne krokuga skuror till en emot skjöldens nedra hörn utböjd spits. Uti denne, som är blå, står uprest en gyllende stolpe eller dorisk pelare, öfver hvilken ses en gyllende fransk lilja. Å hvardera af sido-fälten synes ett blått vattenpass med jämt hängande blå kula på gyllende snöre. Ofvanpå skjölden står en öppen tornerhjelm, utur hvilken mellan tvenne silfver strussfjädrar upstiger en blå amedjehammare, hvars gyllende skaft är omlindadt af tvenne blå, Mercurii staf vanligen tillhörande ormar, och öfver hvilken järnets tecken af gull lyser med spridda blänkande gyllende strålar. Hjelmkransen är vriden af gull och blått samt löfvärket växelvis deladt af samma färgor. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 15:065, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein