Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Liljencrantz

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 297
  • Adlad: 1777-08-19
  • Introducerad: 1777-12-12
  • Ursprung: Sverige, Västmanland, Arboga

Ingress

Släkten uppges enligt obestyrkt uppgift härstamma från Arboga med en Anders Joensson (död tidigast 1671) som äldste stamfader och som skall ha varit fader till efterföljande. Den med visshet äldste kände stamfadern är dock järnkrämaren i Stockholm, Sven Andersson Westerman (1646–1673). Hans två sonsöner, kommerserådet sedermera riksrådet och presidenten i Kommerskollegium, den kände finansmannen, Johan Westerman (1730–1815) och brodern, assessorn i Svea hovrätt sedermera lagmannen i Uppland och landshövdingen Sven Westerman (1727–1797), adlades 1768 28/1 på Stockholms slott av konung Adolf Fredrik med namnet Liljencrants. Sköldebrevet är dock undertecknat av konung Gustav III. De introducerades 1774 20/12 under nr 2011. Johan Liljencrants upphöjdes i friherrlig värdighet 1777 19/8 på Drottningholms slott av konung Gustav III och introducerades samma år 12/12 under nr 297. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet, se grevliga ätten Liljencrantz nr 120. Sven Liljencrants upphöjdes i friherrlig värdighet 1778 27/12 på Stockholms slott av konung Gustav III med adoption på broderns friherrliga värdighet men tog aldrig introduktion. Hans ättegren och med den den adliga ätten utgick 1798 13/4. Med ätten sammanhör sedan 1814 grevliga ätten Liljencrantz nr 120, se dito. En gren överflyttade 1867 till USA och där skriver sig ättemedlemmar Liljencrants. Originalsköldebrevet från 1768 är sedan 2017 donerat till Riddarhuset. Friherrebrevet i original från 1778 i privat ägo. Friherrebrevet i original från 1777 är sedan 1899 donerat till Riddarhuset. Vapenritning i original, med påskriven resolution om introduktion, approberad 1773 20/1 på Stockholms slott av konung Gustav III förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En svensk blå skiöld, hvaruti förekomma tvänne till medlet af skiölden emot hvarannan upreste och öfverst tvärt afskurne bielkar af guld, öfver hvilcka i bredd synas trenne gyldene metkrokar uti triangulaire ställning och inemot skiöldfoten emellan bielkarne en upvänd heraldisk lilja af silfver. Uti friherrliga skiölden är första fältet af guld och det andra och tredje rödt. Uti det första är en blå barre, belagd med en gyldene krona emellan tvänne penningar af silfver. Uti det andra äro tvänne sneckor af silfver, två och en satte. Det tredje innehåller trenne gyldene bien, likaledes stälde. Uti det fierde är en blå barre, öfverlagd med en krönt nyckel af guld. Skiölden Sr betäckt af en friherrlig krona emellan tvänne med friherrekronor prydde öpne tornerehielmar, af hvilka den högra bär en lilja af silfver, omgifven av en grön lagerkrants. Utur den venstra åter sträcker sig en svart tranefot, som håller en silfver snäcka imellan tvänne blå vingar, märkte med tvänne emot hvar annan stälde gyldene bielkar. Det friherrliga vapnet bevaras till höger af en svart drake och till venster af en delphin af naturlig färg. Altsammans hvilar på en piedestal af guld, zirad med festons af lager. Aldeles som det uti thetta Vårt gifne bref afmålat och afritat finnes. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein