Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Langenskiöld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2081
  • Adlad: 1772-09-13
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Finland, Nyland, Borgå

Ingress

Finländsk släkt från trakten av Borgå med frälsemannen Jacob Long i Kråkö (nämnd tidigast 1538) som äldste kände stamfader. Hans ättlingar i sjunde led, kaptenen vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente sedermera majoren Johan Henric Lang (1724–1782) och dennes broder, löjtnanten vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente sedermera överstelöjtnanten Lars Adam Lang (1731–1807), adlades i samband med konung Gustav III:s statsvälvning 1772 13/9 på Stockholms slott av nämnde konung med namnet Langenskiöld. De introducerades 1776 9/5 under nr 2081. Johan Henrics ättegren utgick på svärdssidan 1783 31/7. Ätten, som efter 1809 inte var representerad i Sverige, immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 20/1 under nr 152 bland adelsmän. Huvudmannagrenen upphöjdes i finländsk friherrlig värdighet 1860 15/4 i S:t Petersburg av storfursten av Finland tsar Alexander II och introducerades på Finlands Riddarhus 1860 20/9 under nr 45 bland friherrar. Nedan upptagna yngre linje av friherrliga huvudmannagrenen överflyttade till Sverige 1892 och återvann representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1898 1/7. Den yngre finländska adliga grenen utgick på svärdssidan 1919 23/12. Ättemedlemmar vilka erhållit svenskt medborgarskap redovisas även nedan. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet från 1772 och det finländska friherrediplomet från 1860 är sedan 1993 deponerade i Finlands Riddarhus. Vapenritning i original för den adliga ätten förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Swensk Klufwen Skjöld, som mitt ofwer Klyfningen ofwantill är belagd med en uprätt stående Billette, Hwilcken Wäxlar Färg emot Fäldten, nämligen, till Höger Blå i Gyllende, och till Wänster af Guld i Blått Fält. På Hwar sida ned om Billetten, ses en kula den i Högra Fäldtet Blå, och i det Wänstra af Guld. Uppå Skjölden står en öppen Tornerehjelm, och derpå ett uprätt stående Swärd med Blå Klinga och Gyllende Fäste, om hwilcket en swart Orm sig slingar, emellan Twenne Estandar, det Högra af Silfwer och det Wänstra Rödt, och på Swärdets Spetz är en Gyllende Mollett. Krantsen och Löfwärcket är af Guld och Blått, hwarom annan fördelt. Aldeles som det samma; här bredewid, med sina rätta Färgor afmålat finnes.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein