Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lagerheim

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 326
  • Adlad: 1807-04-23
  • Introducerad: 1808-04-23
  • Ursprung: Sverige, Södermanland, Södertälje

Ingress

Utgrenad ur kommendörsätten Lagerheim nr 2118 a, se dito. Presidenten i Statskontoret, Carl Eric Lagerheim (1742–1823), upphöjdes jämte äldste sonen sedermera majoren vid Hälsinge regemente, Carl Olof Lagerheim (1773–1814) i friherrlig värdighet enligt primogenitur, innebärande att värdigheten endast åtföljer äldste sonen son efter son, 1807 23/4 i Malmö av konung Gustav IV Adolf. Ätten introducerades 1808 23/4 under nr 326. Ätten utgick i Sverige på svärdssidan 1965 4/1 men fortlever i Argentina. Friherrebrevet i original är sedan 1898 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En medelst ett utböjdt korss af silfver klufven och delad sköld, belagd på midteln af korset med en klufven hjertsköld, hvars högra fält är af silfver och det venstra rödt; i hvardera fältet är uprest en lagerqvist, den till höger grön och den till venster af silfver. Öfverst tindrar en femuddig stjerna, midt i tu klufven med skölden och växlande färgen med hvardera fältet. I den friherreliga sköldens öfra högra och venstra nedra fält, som äro röda, visa sig tvenne bande- och barrevis öfver hvarannan lagde gyllene nycklar. I det venstra öfra och högra nedra en sparre följd af tvenne korss och nedanom sparren en lilja, varandes dessa fält på det sättet klufna, att högra delen af sparren, högra korsset och högra hälften af liljan äro blå i gullfält och den venstra delen af sparren, venstra korset och venstra halfva liljan af gull i blått fält. Ofvanpå skölden hvilar en friherre-krona af gull emellan tvenne öppna torner-hjelmar, äfven betäckta med hvar sin friherrekrona. På den högra står uprest en vakande trana af naturlig färg, med utslagna vingar, vändande sig till venster, emellan tvänne grönskande lagerqvistar. Ifrån den venstra hjelmen upväxa tvenne gröna palmqvistar, emellan hvilka en gyllene nyckel uprätt står. Skölden stödjes till höger af en trana med hufvudet bakåt eller til höger vändt och af naturlig färg, til venster af en jemväl bakom sig seende svart grip, hvilka begge Sköldhållare stå på en prydlig fotställning af gull. Aldeles som det här ofvan mid sina rätta och egenteliga färgor afmålat finnes. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein