Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lagerheim

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2118 B
  • Adlad: 1777-06-08 & 1805-03-01
  • Introducerad: 1778-09-17 & 1805-11-27
  • Ursprung: Sverige, Östergötland, Söderköping & Sverige, Södermanland, Södertälje

Ingress

Ätten omfattar tre ättegrenar, varav den andra och den tredje tillhör samma släkt. Ättens första ättegren omfattar idag kommendörsätten Lagerheim nr 2118 a, vilken adlades samtidigt och med samma namn och nummer som nedanstående Olof Elias Lagerheim, trots att något frändskap ej förelåg. Den uppflyttades 1800 som kommendörsätt i dåvarande andra klassen, riddarklassen, se kommendörsätten Lagerheim nr 2118 a. Andra ättegrenen härstammar från Östergötland. Äldste kände stamfader är borgmästaren i Söderköping, Arvid Larsson (död 1647). Hans ättling i femte led, sekreteraren i Kammarkollegium sedermera justitierådet och presidenten i Kammarkollegium, Olof Elias Weidman (1741–1823), adlades 1777 8/6 på skärgårdsfregatten Björn Järnsida, till ankars, vid Billholms sund vid Korpo ström i Finland av konung Gustav III med namnet Lagerheim. Tillsammans med honom adlades även Carl Eric Bergqvist (Lagerheim), se kommendörsätten Lagerheim nr 2118 a. De introducerades tillsammans 1778 17/9 under nr 2118, vilket vid första ättegrenens uppflyttande som kommendörsätt 1800 med nr 2118 a ändrades till 2118 b. Olof Elias upphöjdes vidare 1812 i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, se friherrliga ätten Lagerheim nr 341. Ättegrenen utgick i Sverige på svärdssidan 1924 23/5 och på spinnsidan 1974 3/7 men fortlever med den 1901 till USA överflyttade huvudmannagrenen. Den tredje ättegrenen har gemensamt ursprung med den andra. Olof Elias Lagerheims brorsbarn, två söner och två döttrar, adlades för faderns förtjänster 1805 1/3 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med adoption på farbroderns adliga namn och nummer. De var barn till biskopen över Skara stift, doktor Thure Weidman (1744–1828), sedermera justitierådet Olof Johan Weidman (1785–1834), sedermera landshövdingen i Gävleborgs län Lars Magnus Weidman (1786–1858), Anna Charlotta Weidman (1791–1864) och Fredrica Eleonora Weidman (1793–1830). Sönerna introducerades sålunda samma år som adlandet 27/11 under nr 2118 b. Olof Johans gren utgick dock på svärdssidan 1926 7/1 och på spinnsidan 1968 26/3 medan Lars Magnus gren utgick på svärdssidan 1975 28/12, varvid ätten även utgick i Sverige på svärdssidan. Ättemedlemmar skriver sig DeLagerheim. Andra och tredje ättegrenen har gemensamt ursprung med adliga ätten Weidenhielm nr 1314. Originalsköldebrevet från 1777 är sedan 1898 deponerat i Riddarhuset, och det från 1805 förvaras sedan 2009 i Stiftelsen Biblioteca Cronholmiana i Gränna.

Läs mer

Blasonering

". . . En mitt i tu klufven skjöld, hvars högre fält är af silfver och det vänstra rödt. I hvardera fältet är uprest en lagerqvist, den till höger grön och den till vänster af silfver. Öfverst i skjölden tindrar en femuddig stjerna, mitt i tu klufven med skjölden, hvilcken växlar färgen med hvardera fältet. Ofvan på skjölden är en öppen tornerehjelm, uppå hvilcken står uprest en vakande trana af naturlig färg med utslagne vingar, vändande sig till höger, emellan tvenne små gröna lagerqvistar. Hjelmkrantsen är vriden af silfver och rödt. Hjelmen omgifves på hvardera sidan af fem nedhängande strussfjädrar, skiftevis hvita och röda. Aldeles som det samma här bredevid med sina egenteliga och rätta färgor afmålat finnes. . . ." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein