Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lagerheim

  • Rang: Kommendör
  • Ättenummer: 2118 A
  • Adlad: 1800-06-14, upphöjd till kommendör
  • Introducerad: 1800-06-14
  • Ursprung: Sverige, Södermanland, Södertälje

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Lagerheim nr 2118 b, se dito. Släkten härstammar från Södermanland. Äldste kände stamfader är komministern i Helgesta och Hyltinge församlingar av Strängnäs stift, Hans Bergqvist (1694–1718), vilken uppges ha varit borgarson från Södertälje. Hans sonson, assessorn i Kommerskollegium sedermera presidenten i Statskontoret, Carl Eric Bergqvist (1742–1823), adlades 1777 8/6 på skärgårdsfregatten Björn Järnsida, till ankars, vid Billholms sund vid Korpo ström i Finland av konung Gustav III med namnet Lagerheim. Med honom adlades även Olof Elias Lagerheim, se adliga ätten Lagerheim nr 2118 b. De introducerades tillsammans 1778 17/9 under nr 2118. Bliven kommendör av Nordstjärneorden 1800 14/6 uppflyttades Carl Eric till dåvarande andra klassen, riddarklassen, såsom kommendörsätt under nr 2118 a. Ätten utgick i Sverige på svärdssidan 1901 4/2 och på spinnsidan 1989 15/2 men fortlever med en i slutet av 1800-talet till Argentina överflyttad gren. Med ätten sammanhör sedan 1808 friherrliga ätten Lagerheim nr 326, se dito. Originalsköldebrevet från 1777 är sedan 1898 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En mitt i tu klufven skjöld, hvars högre fält är af silfver och det vänstra rödt. I hvardera fältet är uprest en lagerqvist, den till höger grön och den till vänster af silfver. Öfverst i skjölden tindrar en femuddig stjerna, mitt i tu klufven med skjölden, hvilcken växlar färgen med hvardera fältet. Ofvan på skjölden är en öppen tornerehjelm, uppå hvilcken står uprest en vakande trana af naturlig färg med utslagne vingar, vändande sig till höger, emellan tvenne små gröna lagerqvistar. Hjelmkrantsen är vriden af silfver och rödt. Hjelmen omgifves på hvardera sidan af fem nedhängande strussfjädrar, skiftevis hvita och röda. Aldeles som det samma här bredevid med sina egenteliga och rätta färgor afmålat finnes. . . ." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein