Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Lagerheim

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 341
  • Adlad: 1812-04-06
  • Introducerad: 1812-07-23
  • Ursprung: Sverige, Östergötland, Söderköping

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Lagerheim nr 2118 b, se dito. Presidenten i Kammarkollegium, Olof Elias Lagerheim (1741–1823), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1812 6/4 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Ätten introducerades 1812 23/7 under nr 341. Ätten utgick i Sverige 1953 27/11 men fortlever i USA. Friherrebrevet i original är sedan 1893 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En midt i tu klufven sköld, hvars högra falt är af silfver och det vänstra rödt. I hvardera fältet är uprest en lagerqvist, den till höger grön och den till vänster af silfver. Öfverst tindrar en femuddig stjerna, midt i tu klufven med skölden, hvilken växlar färg med hvardera fältet. Skölden är betäckt med en friherrlig krona, stående emellan tvänne öpna och mot hvarannan vända tornerhjelmar, hvarje prydd med en friherrlig krona. Från den högra reser sig en vakande trana af naturlig färg med utsträckta vingar, vändande sig till höger, emellan tvenne små gröna lagerqvistar och hållande i sin ena uplyfta fot en sten. Den vänstra hjelmen äger till prydnad tvenne strutsfjedrar, den ena hvit, den andra röd, emellan hvilka står uprest en gyldene nyckel. Skjölden understödjes af tvenne svarta gripar, stående på en fotställning af silfver; alldeles som det med sina rätta och egenteliga färgor afmåladt finnes. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco