Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Klingspor

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 107
  • Adlad: 1799-11-16
  • Introducerad: 1800-02-10
  • Ursprung: Tyskland, Franken ?

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Klingspor nr 257, se dito. Kommenderande generalen en chef i Finland, generallöjtnanten och fd förste stallmästaren hos hertigen av Östergötland (prins Fredrik Adolf) sedermera fältmarskalken och en av rikets herrar friherre Wilhelm Mauritz Klingspor (1744–1814), upphöjdes i grevlig värdighet enligt primogenitur, varvid värdigheten endast åtföljer äldste sonen, son efter son, 1799 16/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf. Ätten introducerades 1800 10/2 under nr 107. Grevebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En med svart St. Antonii-kors bandevis styckad sköld, som midt uppå är belaggd med en fransk hjerte-sköld och innehåller det i följande måtto förbättrade stam-vapnet, nemligen skölden klufven intill hjertat af guld och silfver och sedan mantelskuren af rödt. I den högra delen, nemligen af guld, förekommer en grön växande ek och i den vänstra delen af silfver en i högt språng löpande hjort af naturlig färg och i den nedra röda mantelspetsen en upvänd sporre af guld. Men af friherre vapnet förekommer det första fältet af guld, som intager hela rummet ifrån öfra högra till nedra vänstra hörnet och föreställer et uprest emot höger gångande svart krönt leijon, det andra fältet emot höger rödt, visar en femuddig stjerna af silfver, och det tredje understa fältet är af nyssnämde metall, hvaruti föreställes en emot höger vänd beväpnad blå arm, son barrevis håller en hammare af samma färg. Ofvanpå skölden stå trenne ned grefveliga kronor betäckte och med gyllene böglar försedde torner-hjelmar. Utur den medlersta hjelmkronan upväxer emellan tvenne strussfjädrar, den till höger röd och den andra till vänster af silfver, en grönskande ek, uppå hvars öfversta topp ses en molette af guld. På den högra hjelmkronan står uprest ett bart tvåhändigt svärd, fästet af guld och klingan af silfver, omvefvadt med en grönskande lagergren emellan tvänne fördelade vingar, den till höger af silfver och rödt samt den andra till vänster af svart och guld. Ifrån den vänstra hjelmkronan upstiger et halft, till vänster vändt rödt leijon, som i högra framfoten förer tvänne korssvis ställde blå fanor, den högra märkt med vår högstsalige herr faders, konung Gustaf III:djes och den vänstra med Vårt eget namns chiffre, båda af guld. Sköldhållare äro, till höger en hjort af naturlig färg, zirad med et rödt guld-kantadt halsband, och till vänster et rödt leijon, begge med utvände hufvuden, aldeles som detta vapen med sina rätta färgor här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:024, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein