Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Jägerhorn af Spurila

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 114
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Finland, Egentliga Finland, Pemars socken, Hevonpää

Ingress

Medeltida frälsesläkt som härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är väpnaren Peder Pedersson (levde 1472) i Hevonpää (numera Viksberg) i Pemars socken i Egentliga Finland. Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) med Christer Claesson till Spurila (död 1633). Ätten antog namnet Jägerhorn efter vapnet, vilket är belagt från 1634. Senare har ätten benämnts Jägerhorn af Spurila för att åtskilja den från andra ätter med samma namn. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten som efter 1845 ej längre var bosatt i Sverige immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1820 12/1 under nr 5 bland adelsmän, och fortlever där medan huvudmannagrenen fortlever i USA. Nedanstående familj har 1978 23/11 återvunnit representationsrätt på Sveriges Riddarhus. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland