Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Horn af Rantzien

  • Rang: Kommendör
  • Ättenummer: 1910 A
  • Adlad: 1797-11-01, upphöjd till kommendör
  • Introducerad: 1797-11-01
  • Ursprung: Tyskland, Pommern, Greifswald, Rantzien (Ranzin)

Ingress

Medeltida adlig ätt som härstammar från Pommern i Tyskland. Den är känd sedan 1315 och var besutten på godset Rantzien (Ranzin) i närheten av Greifswald. Som äldste kände stamfader anges Mikael Horn (död 1407) till Rantzien. Fyra grenar av ätten har varit introducerade på Sveriges Riddarhus. Den här aktuella grenen härstammar från majoren vid Norra skånska kavalleriregementet sedermera generalmajoren Samuel Hindric Horn (1739–1815), som naturaliserades 1778 27/12 på Stockholms slott av konung Gustav III med bibehållet namn. Han skulle adopteras och introduceras under adliga ätten Horn af Rantzien nr 1910, vilket skedde 1787 1/3. Bliven kommendör av Svärdsorden 1797 1/11, uppflyttades han såsom kommendörsätt i dåvarande andra klassen, riddarklassen, under nr 1910 a. Den äldre grenen av adliga ätten Horn af Rantzien naturaliserades 1751 6/11 och introducerades 1752 8/6 under nr 1910 från 1797 nr 1910 b. Den upphöjdes i friherrlig värdighet 1763 14/6 och introducerades 1776 under nr 265, men utgick 1782 3/1. En tredje gren som blivit friherrlig 1700 3/12 och introducerats 1719, uteslöts i den nya matrikeln 1727 efter det att den blivit grevlig 1719 31/12 och 1720 introducerats som sådan under nr 70. Denna ätt utgick 1892 13/2. Den fjärde grenen slutligen upphöjdes i friherrlig värdighet 1719 23/5 och introducerades 1720 under nr 163, men utgick 1775 27/2. Grevebrevet i original förvaras sedan 1934 i Riddarhuset. Friherrebrevet i original från 1719 i privat ägo. Friherrebrevet från 1763 förvaras i Kungliga Biblioteket.

Läs mer

Blasonering

". . . En gyllene sköld, hvarutinnan ett svart blåshorn, munstycket till höger vändt, stält är samt ett blått band ett stycke ifrån hvardera ändan vidfäst, som slås i en ögla upåt. Ofvanpå skölden ses en öppen torner-hielm, betäkt med en pärlkrona, hvarutur upstiga, emellan tvänne svarta utbögde horn trenne påfogel fjädrar, öfverlagde upåt med ett sådant horn som i skölden. Löfvärk är i dagen af guld samt i grunden af blått och svart till skiftes. Aldeles som detta vapen med sina rätta färgor här afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 15:034, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein