Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hierta

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 121
  • Adlad: Uradel, nämnd 1579
  • Introducerad: 1627-02-14
  • Ursprung: Sverige, Västergötland (Norge enligt traditionen)

Ingress

Modernare forskning har reviderat ättens härstamning, och den synes snarast ha tillhört lågfrälset i Västergötland. Som äldsta kända medlemmar anges numera Bengt Larsson (levde 1602 men var död 1606) till Halla i Jungs socken i Skaraborgs län, och dennes broder Jöns Larsson (död 1609) till Korpegården i Vedums socken i Skaraborgs län, på vilkens gravsten i Järpås kyrka i Skaraborgs län ättens vapen kan ses. Ovannämnde Bengt Larsson är stamfader för den introducerade adliga ätten Hierta. Han ägde även Tubbetorp i Österbitterna socken i Skaraborgs län, och omnämnes 1579 som löjtnant vid Göran Prytz fana vid Västgöta regemente. Han blev sedermera ryttmästare och var häradshövding i Kåkinds härad 1594–1602. Ätten introducerades genom lottning 1627 14/2 under nuvarande nr 121 genom sonen Torsten Bengtsson Hierta (levde 1647 men var död 1650), som dock tidigare även kallat sig Grijs efter moderns släkt (adliga ätten nr 142). Han var gift med Kerstin Eriksdotter Krabbe (levde 1664) från Halland, vilket kan ha lett till tidigare uppfattning om ättens härstamning därifrån. Genom henne fick han Bosebo (Bolby) i Bosebo socken i Jönköpings län. De nu levande ättlingarna härstammar dock från en annan son, ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Lars Bengtsson Hierta (död 1642). Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1989 14/10 men fortlever i en på 1920-talet till USA överflyttad gren. Ätten utgrenade sig 1771 12/2 i friherrliga ätten Hierta nr 250 vilken utgick på svärdssidan i Sverige 1926. Två ättemedlemmar hade immatrikulerats på Finlands riddarhus 1818 6/2 under nr 15 bland friherrar men ätten är utgången även där. Den levde dock som expatrierad i Ryssland fram till 1917 men huruvida några medlemmar fortlever får betraktas som osäkert. Ätten omnämndes med ingress i Adelskalendern 2013. Med ätten sammanhör sedan 1832 friherrliga ätten Hierta nr 381, se dito. 1. Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Hierta nr 250 förvaras i Riddarhuset.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast