Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hästesko af Målagård

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 187
  • Adlad: 1602-07-12
  • Introducerad: 1633-02-19
  • Ursprung: Finland, Nyland, Sjundeå

Ingress

Släkten härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är landsfogden i Sjundeå, Lindved Claesson (levde 1530). Hans son var länsmannen Claes Lindvedsson (levde 1572 men var död före 1583), till Kourla i Vichtis socken i Nyland. Dennes två söner, ryttmästaren för en fana finska ryttare Mårten Claesson (död 1605) till Numlax i Nurmijärvi socken i Nyland, och ryttmästaren för karelska knapefanan Lindved Claesson (död 1615) till Målagård i Mohla socken i Karelen, adlades 1602 12/7 utan nämnande av namn, av riksföreståndaren hertig Karl, sedermera konung Karl IX. Ätten, som först kallade sig Skoo och sedan Hästesko efter vapnet, introducerades 1633 19/2 i tredje klassen, svenneklassen, under nuvarande nr 187 med namnet Hästesko af Målagård, efter släktgodset, till åtskillnad från de övriga ätterna Hästesko. Mårten hade dock själv slutit sin gren på svärdssidan redan 1605. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, och utgick i Sverige 1856 2/12. Emellertid hade ätten immatrikulerats på Finlands Riddarhus 1820 12/1, under nr 14 bland adelsmän. Den nu levande ättegrenen fortlever i Frankrike. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätterna Sabelfana nr 188 och Hästesko-Fortuna nr 286. Beträffande personbeståndet se Finlands Adelskalender. Sköldebrevskopia förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast