Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hård af Torestorp

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 60 A
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Av gemensamt ursprung med adliga ätten Hård af Segerstad nr 17, se dito. Ätten utgår därifrån genom den bekante väpnaren Bengt Hård (nämnd 1517) (enligt en uppgift hos arkivsekreteraren och genealogen Peder Månsson Utters (1566–1623) arbeten). Ätten Hård, bestående av båda grenarna, introducerades 1625 (10/3–4/4) i tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under dåvarande nr 26, nuvarande nr 60. Segerstadsgrenen uppflyttades 1650 4/10 genom ett beslut (som senare skulle visa sig byggde på ett missförstånd) oriktigt i andra klassen, riddarklassen, under nuvarande nr 17, varvid Torestorpsgrenen kvarblev under nuvarande nr 60. Emellertid kom detta rum att uteslutas i senare matriklar, då man av misstag fört alla medlemmar till det lägre numret. Rummet återställdes dock genom beslut 1766 24/7. För att åtskilja de båda ätterna Hårds identiska vapen, insattes 1771 18/4 i Torestorpättens vapenbild en brisyr i form av en blå fransk lilja mellan hornen på oxhuvudet. Ett flertal ättemedlemmar har överflyttat till USA som den nedan redovisade första yngre grenen. Ytterligare ättemedlemmar fortlever där. Ättemedlemmarna skriver sig Palm, Skoglund och Valerius.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland