Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hård af Segerstad

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 17
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Frälsesläkt som härstammar från Småland, känd sedan 1490 genom Olof Pedersson (troligen död 1501) till Böjeryd i Gryteryds socken. Hans söner, väpnarna Peder Hård och Bengt Hård, vilka upptog släktnamnet efter moderns släkt, delade släkten i två grenar, Segerstads- respektive Torestorpsgrenarna. Beträffande den senare se adliga ätten Hård af Torestorp nr 60a. Det nuvarande släktvapnet, oxhuvudet, uppträder, gemensamt i de två grenarna, först under senare delen av 1500-talet. Ätten Hård, bestående av båda grenarna, introducerades 1625 (10/3–4/4) i tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under dåvarande nr 26, nuvarande nr 60. Segerstadsgrenen uppflyttades 1650 4/10 genom ett beslut (som senare skulle visa sig byggde på ett missförstånd) oriktigt i andra klassen, riddarklassen, under nuvarande nr 17, varvid Torestorpsgrenen kvarblev under nuvarande nr 60a. Generalmajoren av kavalleriet och kaptenlöjtnanten vid Livdrabantkåren sedermera generalen av kavalleriet och riksrådet Carl Gustaf Hård (1674–1774), upphöjdes i friherrlig värdighet 1710 10/9 av konung Karl XII. Han introducerades 1719 med namnet Hård under nr 121. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet 1731 14/6 i Stockholm av konung Fredrik I, och introducerades samma år 19/6 med samma namn under nr 78, varvid den friherrliga ätten utgick. Den grevliga ätten utgick på spinnsidan 1894 27/4, medan den siste manlige medlemmen utflyttade till USA 1895. Ett flertal försök har tidigare gjorts för att spåra honom, men inte gett några resultat. Första yngre grenen överflyttade på 1870-talet till Finland och fortlever delvis där och i USA. Yngre linjen av tredje yngre grenen överflyttade på senare delen av 1800-talet till USA där den fortlever och medlemmarna skriver sig Hard. En del ättemedlemmar skriver sig enbart Hård.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland