Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

    Hammarskjöld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 135
  • Adlad: 1607-07-06
  • Introducerad: 1627-01-18
  • Ursprung: Sverige, Småland eller Sverige, Öland

Ingress

Släkten härstammar från Småland eller troligare Öland. Enligt en sent belagd släkttradition skall stamfadern varit född i Hammarsebo i Målilla socken i Kalmar län. Stamfaderns tidigaste krigstjänst bland ryttarna från Hulterstad och Gräsgård på Öland tyder snarare på att det var där han var född.
Äldste kände stamfader är ryttmästaren sedermera översten och ståthållaren Päder Michelsson (Peder Michilsson) (död 1646), vilken adlades 1610 6/7 på Stockholms slott av konung Karl IX utan nämnande av namn. Han introducerades genom lottning 1627 14/2 under nuvarande nr 135 och skrev sig då Hammerskiöldh.
Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen.
Ättemedlemmar skriver sig Hammarskiöld och de i USA boende för Hammarskjold.
Originalsköldebrevet i privat ägo.
Färgfotografisk kopia förvaras sedan 1994 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . Een guhl skiöld, och der uthi fyra lodh och två stridzhambrar i korss med sine rätta järnfärga, skaften röödha. Ofvan på hielmen två beväpnade armar, som hålla een stridzhammar med rödt skaft, skrefferingen gull, rödh och jernferga, efter som sielfve afmåladhe vapnet her hoss vidhare uthvijser och tillkenna gifver. . . ." Sköldebrevssamlingen. Adelsbrev. Vol. 1. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast