Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Hamilton af Hageby

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 99
  • Adlad: 1689-04-12
  • Introducerad: 1693-11-03
  • Ursprung: Skottland

Ingress

De tre svenska ätterna Hamilton stammar från Skottland, där deras förfäder är kända sedan 1296. De svenska förgreningarna härstammar från tre söner till Malcolm Hamilton of Monea (död 1629), som utvandrade till Irland och där blev ärkebiskop av Cashell. Han tillhörde grenen Dalserf från Lanarkshire. En son till honom, översten och chefen för Upplands regemente Hugo Hamilton (död 1679), erhöll kunglig resolution om introduktion given i augusti 1648 i Stockholm av drottning Kristina. Han introducerades 1649 29/1 men ätten uteslöts ur matrikeln 1654 såsom varande introducerad i högre värdighet. Han hade nämligen jämte halvbrodern, majoren vid Dalregementet sedermera översten Ludvig Hamilton (död 1662), upphöjts i friherrlig värdighet 1654 1/6 i Uppsala av drottning Kristina, och introducerades i denna egenskap samma år 19/6 med namnet Hamilton af Deserf (förvanskning av Dalserf) under nr 50. Hugo återflyttade till Irland och han blev Baron Hamilton of Glenawly 1660 2/3, men hans ättegren utgick på svärdssidan 1680. Även Ludvigs ättegren återvände till Irland. Ättlingar fanns i slutet av 1800-talet i England, men huruvida ätten fortlever idag är ovisst. Från en tredje broder, kaptenen i engelsk tjänst, John Hamilton, stammar friherrliga ätten Hamilton af Hageby. Hans son, majoren vid Kalmar regemente sedermera generalmajoren Malcolm Hamilton (1635–1699), naturaliserades såsom adelsman 1664 12/7 i Stockholm av konung Karl XI:s förmyndarregering. Han introducerades samma år 27/8, men ätten uteslöts ur matrikeln 1727 såsom varande introducerad i högre värdighet. Han blev nämligen tillsammans med sin yngre broder, kaptenen vid Livregementet till fot sedermera generalen Hugo Hamilton (1655–1724), upphöjd i friherrlig värdighet 1689 12/4 på Stockholms slott av konung Karl XI, och de introducerades i denna egenskap 1693 3/11 med namnet Hamilton af Hageby under nr 99. Friherrliga ätten Hamilton af Hageby har genom den yngre grenen 1751 utgrenat sig i grevliga ätten Hamilton nr 86, se dito. Originalsköldebrevet från 1664 liksom friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

”... en för fyrdubbel fördelt Skiöld, der mitt uthi det gambla Hamiltons Stamwapnet, uti det öfwersta högra fälltet och nedersta wänstra som är af Söllfwer Står ett Rödt leijon, hållandes ifrämste högre rammen en Crona och i den wänstra en Scepter, men det Öfwersta wänstra och det nedersta högra fälltet är af Gull, hwar uthi ett grönt trää, i hwilkes båhl är en Blå Sågh medh förgulte trijder. Ofwan på Skiölden är twäne öpne Torne hielmar och Öfwer hwardera hielmen en Frijherligh Crona, uthur den högra hielmCronan vpstiger ett halfft rödt Leijon hållandes Sammaledes i främstea högra rahmen en Crona och i den wänstra en Scepter, Öfver den Wänstra hielm Cronan wijsar sig en Salamandra uthi en Eldzflamma, Krantzen och täcket af gul, rödt och Silfwer, Aldeles som det här hoos medh sine Naturlige färgor afmåhlat finnes.” Sköldebrevsavskrifter, 04:113, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Stormaktstiden

Ättenr Ättenamn
1061 B Adlerberg
1386 B Adlercreutz
456 Aminoff
236 Anrep
325 Appelbom
458 Armfelt
755 Bagghufvud
22 Banér
642 von Becker
782 Belfrage
2345 Berencreutz
1298 Bergengren
29 Bielke
678 Bildt
359 Björnberg
319 Blanckenfjell
1786 Blomstedt
2295 Boltenstern
20 Bonde
41 Bonde af Björnö
1352 Bongenhielm
592 Bosin
1596 von Bradke
2347 von Braun
484 Breitholtz
1055 Bråkenhielm
932 von Brömssen
515 Bäfverfeldt
1196 Bäärnhielm
881 von Campenhausen
921 Cedercrantz
1198 Cedercrona
1117 Cederschiöld
1560 C Celsing
765 Charpentier
126 Clodt (von Jürgensburg)
473 Coyet
743 Crafoord
713 Cremer
48 Creutz
494 Croneborg
1412 Danckwardt
408 Danckwardt-Lillieström
944 de Besche
291 De Geer
584 de la Chapelle
3 De la Gardie
355 de Laval
19 Douglas
313 Drakenberg
666 Du Rietz
1519 von Döbeln
1129 Edelfelt
1109 Ehrenborg
1749 B von Ehrenheim
1010 B Ehrenkrook
1242 Ehrenström
1123 B Ehrnrooth
717 Ekensteen
158 von Essen
723 von Essen af Zellie
406 Fahnehielm
220 Fitinghoff
49 Fleetwood
17 Fleming af Liebelitz
1846 B Fock
1013 Franc
725 Fraser
1102 Freidenfelt
200 von Friesendorff
49 Frölich
97 Fägerskiöld
1343 von Gavel
167 Geete
861 von Gegerfelt
2346 Gentzschein
1282 Gersdorff
532 von Gerstenberg
749 von Gertten
1446 Giertta
1217 Godenhielm
812 Goës
1179 Granfeldt från Dal
931 Gripenberg
815 Gripensköld
1226 Gripenstedt
875 Gripenwaldt
1032 Grotenfelt
929 Grönhagen
35 Gyldenstolpe
655 Gyllenadler
1030 Gyllenberg
418 Gyllenbögel
1430 Gyllengahm
814 Gyllenhaal
776 Gyllenhammar
862 Gyllenkrok
1023 Gyllenpalm
1528 Gyllenram
1178 Gyllenschmidt
902 Gyllenskepp
673 Gyllenspetz
240 Gyllensvärd
1187 Haij
99 Hamilton af Hageby
1033 Hammarhjelm
1861 von Hartmansdorff
1753 Hedenstierna
1543 Hederstierna
2293 von Heideman
1594 von Heijne
680 von Hirscheit (von Hirschheydt)
302 Hjulhammar
1149 Hjärne
114 Hummerhielm
320 Igelström
1477 Jegerhjelm
243 Jordan
1100 Jägerskiöld
536 Järnefelt
857 Karlström
1301 von Kathen
780 Klingenstierna
195 Klingspor
661 Klingstedt
579 Klöfverskjöld
995 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
1959 von Kræmer
330 Kuhlefelt
467 Kuhlman
1304 Kuylenstierna
1481 König
1576 Ladau
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
1011 Lagercrantz
391 Lagergréen
792 Lagerhjelm
1532 Leijel
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
254 Lilliecrona
497 Lilliefelt
1431 Lillienberg
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1222 Linroth
1302 Lohielm
88 Lovisin
775 Mannerfelt
1083 Mannerstedt
74 Meijendorff von Yxkull
92 Mellin
198 von Mengden
720 von Mentzer
1351 Muhl
645 Möllerswärd
60 Mörner af Morlanda
52 Nieroth
828 Nisbeth
596 von Numers
1362 Odelstierna
8 Oxenstierna af Korsholm och Wasa
75 von der Pahlen
1241 Palmcrantz
96 Pauli
242 Philp
46 Piper
321 Pistolekors
1016 Planting-Bergloo
1381 von Porat
51 Posse
57 Posse af Säby
687 von Post
702 Prytz
501 Påhlman
506 von Quanten
979 Queckfeldt
818 Reenstierna
77 Rehbinder
572 Rennerfelt
401 Reuterfeldt
1210 Reuterswärd
1476 Riben
1337 Ridderbjelke
1428 Ridderborg
1480 Ridderstråle
2348 von Rosen af Kardina
404 Rosenbröijer
1009 Rosenlew
489 Rosenlindt
706 Rosenmüller
175 Rotkirch
872 Rudebeck
328 Rutensköld
1471 Rydingsvärd
59 Rålamb
317 Sabelfelt
2349 von Samson-Himmelstjerna
1255 von Schantz
1287 Schauman
282 Schildt
20 Schlippenbach
495 von Schrowe
176 Schulman
58 Schultz von Ascheraden
133 von Schwerin
1505 von Seth
1073 Silfverskiöld
457 Silfversvan
184 Silfverswärd
508 Silfwerbrand
1199 Simmingsköld
154 Skytte af Sätra
11 Sparre
54 Spens
160 Spåre
127 Stackelberg
834 Staël von Holstein
1468 Stedt
12 Stenbock
1370 Stiernblad
436 Stierncreutz
1506 Stierngranat
180 Stiernhielm
1170 Stiernström
502 Storckenfeldt
1233 von Strokirch
105 Strömfelt
86 Stuart
496 Stålhammar
292 Stålhane
1306 Söderhielm
631 Tandefelt
734 Taube
34 Taube af Karlö
110 Taube af Odenkat
1107 Tawaststjerna
1508 Tham
817 Tigerhielm
1087 Tigerschiöld
1227 Tigerstedt
1567 Tigerström
357 Tornerefelt
36 Trolle
69 Uggla
1479 Ulfhielm
1465 von Unge
54 von Ungern-Sternberg
1502 B von Utfall
679 von Vegesack
1743 von Wachenfeldt
31 Wachtmeister af Björkö
25 Wachtmeister af Johannishus
1387 Wadenstierna
25 Walkendorff
848 Wattrang
1314 Weidenhielm
1744 Wendel
833 Werdenhoff
830 von Wicken
1747 Wigelstierna
447 Wijnbladh
1834 von Willebrand
1127 Winblad von Walter
1741 Wolffelt
41 Wrangel af Lindeberg
55 Wrangel af Ludenhof
44 Wrede af Elimä
563 Wulfrath (von Wolffradt)
1035 Wästfelt
30 von Yxkull-Gyllenband
1064 Örnhielm