Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gyllencreutz

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 54
  • Adlad: 1594-01-26
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Tyskland, Holstein

Ingress

Släkten uppges härstamma från Holstein med en stallmästare hos hertigen av Holstein vid namn Lars Tykesson (1500-talet) som äldste nämnde stamfader. Hans son, hovmästaren hos hertig Magnus av Östergötland sedermera häradshövdingen i Vifolka härad i Östergötland, Tyke Larson (död 1625), adlades 1594 26/1 på Stockholms slott av konung Sigismund utan nämnande av namn. Han introducerades genom lottdragning 1625 (10/3–4/4) i dåvarande tredje klassen, svenneklassen, under nuvarande nr 54 med namnet Gyldencreutz. Ätten erhöll bekräftelse på adelskap genom kungligt brev givet 1644 30/6 i Stockholm av drottning Kristina. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Originalsköldebrevet förvaras sedan 1887 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… Trij rödhe korss uti försölfret fieldh, opå skölden en öpen tornere hielm, krantzen och hielmtäckett hwit och rödt, och på hielmen ett rödt kors emellen tu fördeelte Jägerehorn, röde och och försölfrede, efter som thed här uti breffvet står affmåledt, …” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast