Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gustafschöld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2107
  • Adlad: 1772-09-13
  • Introducerad: 1777-05-13
  • Ursprung: Sverige, Värmland, Övra Ulleruds socken, Hellekil

Ingress

Släkten härstammar från Värmland. Äldste kände stamfader är kyrkoherden i Grava pastorat av Karlstads stift, kontraktsprosten i Näs kontrakt Haqvinus Elai Hellichius (död 1688), bördig från Hällekil i Övre Ulleruds socken efter vilket ställe han antog släktnamnet. Hans sonson, översten i armén sedermera generallöjtnanten och kommendanten i Kristianstad Abraham Hellichius (1723–1792) gjorde, såsom kapten vid Kronprinsens regemente, sig till herre över Kristianstads fästning vid statsvälvningen 1772. Han adlades för sina insatser 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med namnet Gustafschiöld som en särskild hedersbetygelse. Dessutom utformade konungen själv hans adliga vapen. Han introducerades senare 1777 13/5 under nr 2107. Ätten utgick på svärdssidan 2005 9/7. Originalsköldebrevet är sedan 1935 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En blå skjöld, hvaruti trenne kronor af guld. Mitt uti skjölden är en mindre skjöld af silfver, uppå hvilcken ett rödt G, krönt med en kongl: crona. Ofvan på skjölden stå tvenne hjelmar. Aldeles som det samma här bredevid med sina rätta färgor afmålat finnes. . . ." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein