Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Giös

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 279
  • Adlad: 1444-08-10
  • Introducerad: 1642-02-15 & 1644-11-20
  • Ursprung: Finland, Nyland, Pojo socken

Ingress

Medeltida frälsesläkt som härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är skeppshövitsmannen Jösse Olofsson, vilken erhöll frälsebrev givet 1444 10/8 i Stockholm av konung Kristofer (av Bayern). Ätten introducerades 1642 15/2 under nuvarande nr 279 genom löjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente sedermera kaptenen Johan (Jacobsson) Göös (1614–1674). Elias (Grelsson) Göös/Giöss (var död 1659 11/2), som tillhörde samma ätt och var syssling med Johan Göös, inställde sig vid riksdagen 1644 och uppvisade samma härledning, varvid han 1644 20/11 anvisades säte på ättens nummer (dhe förriga Giösernes platz). I ett av honom framlagt dokument kallas ätten för Giösenstierna, sannolikt efter vapnet, men detta namn har aldrig varit officiellt eller brukats i andra sammanhang. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Landshövdingen i Österbotten Lorens Johan Göös (1710–1774), upphöjdes i friherrlig värdighet 1771 15/10 i Stockholm av konung Gustav III, men tog aldrig introduktion i denna egenskap och slöt själv sin ättegren på svärdssidan 1774 5/6.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland