Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Gedda

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2168
  • Adlad: 1797-11-01 & 1801-05-28
  • Introducerad: 1800-06-04 & 1803-09-02
  • Ursprung: Sverige, Bohuslän (Norge enligt traditionen)

Ingress

Släkten härstammar från Bohuslän, och skall enligt traditionen härstamma från en norsk adlig ätt Gjedde. Den med visshet äldste kände stamfadern är kyrkoherden i Kville pastorat och prosten i Viken i Bohuslän Gude Axelsen Gjedde (levde 1573). Hans ättling i sjätte led, översten i armén, överstelöjtnanten och sekundchefen vid Livregementesbrigadens värvade infanteri Georg Gedda (1755–1806), adlades 1797 1/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med namnet Gedda, och introducerades 1800 4/6 under nr 2168, och hans ättegren utgör huvudmannagrenen. En medlem av en äldre gren av släkten Gedda, ättling i sjunde led till ovannämnde Gude Axelsen Gjedde, kaptenen vid örlogsflottan sedermera majoren och lotslöjtnanten Gustaf Axel Gedda (1763–1828), adlades genom kunglig resolution given 1801 28/5 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf, och han skulle upptagas i adliga ätten Gedda nr 2168 och skriva sig Gedda och introduceras under nr 2168. Han introducerades sålunda 1803 2/9 under nr 2168, och hans ättegren utgör den äldre adopterade ättegrenen. Originalsköldebrevet från 1797 i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

”... En Gyllene Sköld hwaruti befinnes en bandevis lagd Blå Gädda. Ifrån den öpna Torner Hjelmen, som är betäckt med en Hjelmkrants, wriden af Guld och blått upresas twänne med Gyllene stänger försedda hwita Fanor, emellan hwilka en med hufwudet uppåt wänd blå Gedda är stolpewis stående. Löfwärket omkring Skölden är utwändigt af Guld och inwändigt blått; Aldeles såsom detta Wapen med sina rätta och egenteliga färgor här afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, privatägt.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein