Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Fock

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 354
  • Adlad: 1815-07-20
  • Introducerad: 1816-08-10
  • Ursprung: Tyskland, Westfalen

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Fock nr 1846 b och den 1756 introducerade grenen, se dito. Landshövdingen i Uppsala län, Berndt Wilhelm Fock (1763–1837), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1815 20/7 på Stockholms slott av konung Karl XIII, och introducerades 1816 10/8 under nr 354. Friherrebrevet i original är sedan 1914 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En klufwen och twärdelad Sköld, midtpå belagd med en liten Tysk Sköld, innehållande Ättens Adeliga Wapen, som är twärdeladt och i öfra Fältet, hwilket är af silfwer, wisar en grönskande Gran, men i nedra fältet, som är grönt, har twänne i bredd ställde kulor af silfwer. I Friherrliga Sköldens öfra högra fält, som är rödt, synes ett uprest, till höger gående och med Rosetter af silfwer, uptill och på sidorne åtföljdt gyllende Lejon, hwilket i högra framfoten håller ett bart Swärd och i den wänstra en dragen Sabel. I öfra wänstra Fältet, som är af guld, står uprätt ett blått Swärd, nära spetsen omgifwit af en grön derå fästad Lagerkrans. I högra nedra fältet, som äfwen är af guld, ses en blå uprättstående Romersk Fascis med desz Stridsyxa åt höger wänd; Och wänstra nedra fältet, som är rödt, innehåller en Glob af guld med gyllende bälte och bärande ett dylikt Kors. På Skölden hwilar en Friherrlig Krona emellan twänne med dylika krönte öppna Tornerhjelmar, af hwilka den högra bär Ättens gamla Hjelmprydnad: En grönskande Gran, men den wänstra förer ett till hälften synligt, till höger wändt, krönt gyllende Lejon emellan twänne naturliga trädstammar med ett derå sittande grönt blad å hwardera af deras sidor. Å högra sidan hålles Skölden af en i fullt Harnesk och Hjelm klädd Stridsman, hwilken i högra handen håller uprätt ett dragit Swärd med klinga af silfwer och fäste af guld, samt öfwer Harnesket har ett till hälften swart och till hälften gyllende, wirkadt Skjärp, hängande öfwer wänstra axeln barre-wis nedåt högra sidan och der knutit i ros samt med gyllende fransar försedt. Å wänstra sidan åter hålles Skölden af ett med hufwudet utåt wändt gyllende Lejon: bägge stående på en Fotställning af Porfyr med ornering nedanföre af guld; aldeles som det med sina rätta och egenteliga färgor här afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco