Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Finckenberg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 159
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1627-02-14
  • Ursprung: Finland, Egentliga Finland, S:t Marie socken, Kärsämäki by

Ingress

Gammal finländsk frälsesläkt, vars eventuella samband med den medeltida ätten Finckenberg ej kunnat fastställas. Den med visshet äldste kände stamfadern är fogden i Norrfinland Jakob Michelsson (levde 1588 men var död 1590), vars farfar skall ha hetat Jakob och varit borgmästare i Åbo. Ätten introducerades genom lottning 1627 14/2 under nuvarande nr 159, såsom Arvid Jakobssons släkt i Finland. Medlemmarna kallade sig först senare Finckenberg (belagt vid 1634 års riksdag). Sköldebrev har ej utfärdats. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Ätten var inte företrädd i Sverige efter 1809, men immatrikulerades 1818 24/1 på Finlands Riddarhus under nr 8 bland adelsmän. Ätten utgick dock på svärdssidan 1886 4/9. En tidigare icke såsom äkta erkänd gren erhöll erkännande och inskrevs 1933 21/12 på Finlands Riddarhus. Enligt beslut av den svenska Riddarhusdirektionen 2007 22/1 skall denna gren påföras ättens stamtavla på Sveriges Riddarhus. En svensk medborgare redovisas nedan. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast