Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Falkenberg af Bålby

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 97
  • Adlad: 1778-12-27
  • Introducerad: 1779-05-05
  • Ursprung: Tyskland, Mark Brandenburg

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Falkenberg af Bålby nr 105, se dito. Riksrådet och rikskanslirådet samt presidenten i Lagkommissionen Melker Falkenberg (1722–1795), upphöjdes i friherrlig värdighet 1773 24/1 på Stockholms slott av konung Gustav III och introducerades 1776 9/5 under nr 292. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet 1778 27/12 på Stockholms slott av samme konung och introducerades i denna egenskap 1779 5/5 under nr 97 varvid den friherrliga ätten utgick. Friherrebrevet och grevebrevet i original förvaras sedan 1928 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… Desz förra gamla Stamwapn, som nu utgjör Skjölden oförändrad, bestående af Tolf Schack-Rutor, Trenne i bredden och Fyra i Längden, ömsom Röda och ömsom af Silfwer. Uppå Skjölden äro Trenne med Grefwe Cronor täckte Öpne Tornere Hjelmar. Utur den Medlersta Hjelm-Cronan upräcker en Wänster Falckfot en Wänster Falck winge af Naturlig Färg, belagd med Bande af 12 Röda och Silfwer Schack-rutor: Utur den Högra Hjelm Cronan upräcka 2ne i Röd Hermelins Råds drägt klädde Armar en Röd Hermelins brämad Råds Hatt; och uppå den Wänstra Hjelm Cronan ses ett på sitt gyllende Fäste uprest blått Swärd, behängt på spitsen af en gyllende jämt wägande Wigtskål, emellan 2ne Strusz Fjädrar wäxelwis emot hwarandra fördelte af Silfwer och rödt. Skjöldhållare äro Twenne tilbaka seende Falckar af Naturlig Färg, med förbundne Ögon och Bjellror på Fötterne, stående, lika som Skjölden, på en gyllende Piéd d’Estal. Aldeles som det samma här frammanföre med sina rätta Färgor afmålat finnes.” Grevebgrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein