Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Falkenberg af Bålby

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 105
  • Adlad: Uradel, nämnd 1432
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04 & 1642-02-17
  • Ursprung: Tyskland, Mark Brandenburg

Ingress

Medeltida adlig ätt härstammande från Mark Brandenburg i Tyskland och som tidigast är dokumenterad 1432. Den med visshet äldste kände stamfadern är Diedrich von Falkenberg (nämnd 1450) till Schönermark (Schönnermarkt) vid Angermünde i Mark Brandenburg. Av den svenska ättens båda befryndade ättegrenar överflyttade den äldre under 1500-talets förra hälft från Brandenburg till Livland med Baltzer von Falckenberch (död 1557) till Salisburg i Livland. Hans son Heinrich von Falckenberch (1553–1629) kom 1601 i svensk tjänst, bl a som krigskommissarie, hos hertig Karl. Han erhöll 1603 Trystorp i Tångeråsa socken i Närke i förläning och ägde även Bålby i Skagershults socken i Närke. Dennes två söner, kaptenen vid Södermanlands regemente sedermera riksrådet och rikskammarrådet Conrad Falkenberg till Trystorp (1591–1654), och kaptenen vid Överste Leslies regemente sedermera underståthållaren i Stockholm och krigsrådet Melcher Falkenberg till Bålby (1597–1651), introducerades 1625 (10/3–4/4) i dåvarande tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under dåvarande nr 75 nuvarande nr 105. Den yngre ättegrenen, benämnd Paltilaholms ättegren, överflyttade i början av 1600-talet från Mark Brandenburg till Finland med överstelöjtnanten vid Åbo läns infanteriregemente Gottfrid von Falkenberg (död 1634) från Heinersdorf, vilken gått i svensk tjänst och 1630 fått Paltilaholm i Letala socken i Åbo län i förläning. Hans son, pikeneraren vid Gardet sedermera assessorn i Åbo hovrätt Johan Gottfrid Falkenberg (1626–1674), introducerades 1642 17/2 på sina fränders nummer dåvarande nr 75 nuvarande nr 105. Ovannämnde Conrad Falkenberg, som under tiden utnämnts till riksråd och rikskammarråd, uppflyttades 1652 i andra klassen, riddarklassen, med benämningen Falkenberg af Trystorp och under nuvarande nummer 18, varvid de kvarvarande grenarna under nr 105 kom att kallas Falkenberg af Bålby, se friherrliga ätten Falkenberg af Trystorp nr 255. Melcher Falkenbergs gren upphöjdes 1773 i friherrlig värdighet och 1778 i grevlig värdighet som grevliga ätten Falkenberg af Bålby nr 97, se dito. Nedanstående gren utgöres av den 1642 introducerade ättegrenen, och uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland