Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Fåhræus

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2325
  • Adlad: 1857-06-22
  • Introducerad: 1857-09-09
  • Ursprung: Sverige, Gotland, Fårö, Gåsemora by

Ingress

Släkten härstammar från Fårö. Äldste kände stamfader är kyrkvärden i Stora Gåsemora på Fårö, Lars Hansson (levde 1702). Hans sonson var handelsmannen på Fårö och i Visby, Olof Rasmusson Fåhræus (1680–1728). Dennes sonsons son, fd statsrådet och chefen för Civildepartementet, generaltulldirektören Johan Fredrik Fåhræus (1796–1865), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1857 22/6 på Stockholms slott av konung Oskar I med bibehållet namn. Han introducerades samma år 9/9 under nr 2325. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Fåhræus nr 2317. Originalsköldebrevet i privat ägo. Originalsköldebrevet för adliga ätten Fåhræus nr 2317 är sedan 1918 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En genstyckad fransysk sköld, hvarest i öfre fältet, som är af guld, synas tvänne kransformigt emot hvarandra ställda gröna eklöfsqvistar. I nedra fältet, som är blått, synes en upprättstående mercurii-staf af guld, omgifven af fyra, tvänne från hvardera sidan nedifrån och uppåt i kors midtderöfver böjda gyllene sädesstånd, hvilkas likaledes gyllene ax luta ned, tvänne å ömse sidor. Ofvanpå skölden hvilar en öppen adlig tornerhjelm, belagd med en af guld och blått virad hjelmkrans, hvarur reser sig öfra hälften af en åt höger seende svart örn med utsträckt röd tunga, utspända, uppåt sträckta vingar. Öfver örnens hufvud ses glindra en femuddig gyllene stjerna. Från hjelmens båda sidor utgår, sträckande sig nedåt sköldens bägge yttre sidokanter löfverket, som till det yttre är af silfver men till det inre är blått, alldeles som sköldemärket med sina rätta och egentliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:063, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco