Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Drake af Hagelsrum

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 90
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Västergötland

Ingress

Ätten har utgrenat sig ur en numera utdöd västgötsk medeltida frälsesläkt, vilken i början av 1600-talet efter vapnet antog släktnamnet Hand och introducerades 1625 med detta namn under nuvarande nr 59. Den med visshet äldste kände stamfadern är Håkan Persson (död ca 1530) till bl a Attorp och Årem. Hans sonson, landshövdingen i Kalmar län, Arvid Knutsson (död troligen 1618), erhöll kungligt tillstånd givet 1574 26/11 av konung Johan III att uppta moderns släktnamn Drake. Han förde som oftast Drakevapnet men ättlingarna bibehöll det fäderneärvda vapnet (en uppåtvänd hand). Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) genom lottning med namnet Drake under nuvarande nr 90. Enligt beslut av Ridderskapet och adeln 1647 17/3 skulle ätten till åtskillnad från andra ätter med namnet Drake skriva sig till sitt säte, d v s Drake af Hagelsrum. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland